Šobrīd Daugavpilī

“Daugavpils ūdens” uzstādīja jaudīgus sūkņus Pilsētas ziņas

101
“Daugavpils ūdens” uzstādīja jaudīgus sūkņus

 

Gatavojoties darbam ar palielināto slodzi pēc ES KF projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” pabeigšanas, kanalizācijas sūkņu stacijā “RCU” ir uzstādīti 2 jauni sūkņi ar jaudīgākiem un vienlaikus  efektīvākiem   parametriem (sūkņu ar jaudu 7.5 kW un ražotspēju 158 m3/st.  vietā tika uzstādīti sūkņi ar jaudu 9 kW un ražotspēju 216 m3/st.) Tādējādi KSS “RCU” notekūdeņu pārsūknēšanas efektivitāte palielināta uz 36%..

  Tas jādara, jo saskaņā ar izstrādāto projektu, savākti notekūdeņi no Judovkas mikrorajona Daugavas kreisajā krastā, pa kanalizācijas dīķeriem zem Daugavas upes vispirms  tiks pārsūknēti  uz KSS “RCU” (Daugavas labajā krastā) un pēc tam novadīti tālākai attīrīšanai pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtās.

Pateicoties paveiktai rekonstrukcijai KSS “RCU” netiks pārslogota vai appludināta palielināta notekūdeņu apjoma dēļ  un tiks nodrošināta nepārtraukta un vienmērīga notekūdeņu  pārsūknēšana gan no esošiem, gan no Judovkas mikrorajona  365 topošiem klientiem .

P.S. - Judovkas mikrorajona jaunizbūvētie kanalizācijas sistēmas objekti (10,4 km kanalizācijas tīklu un 3 pilnīgi aprīkoti pazemes KSS) jau nākamgad tiks nodoti ekspluatācijā.