Šobrīd Daugavpilī

Informācija par izmaiņām ārvalstu pilsoņu un personu bez pilsonības iebraukšanas Baltkrievijas Republikā kārtībā COVID-19 infekcijas izplatīšanās dēļ Pilsētas ziņas

256
Informācija par izmaiņām ārvalstu pilsoņu un personu bez pilsonības iebraukšanas Baltkrievijas Republikā kārtībā COVID-19 infekcijas izplatīšanās dēļ

Saskaņā ar 2020. gada 15. oktobra Baltkrievijas Republikas valdības lēmumu tiek mainīta kārtība iebraukšanas Baltkrievijas Republikā.

Ārvalstu pilsoņiem un bezvalstniekiem, izņemot tos, kuri ir Baltkrievijas Republikas pastāvīgie iedzīvotāji, kas ieradušies no Latvijas un citām valstīm, kuras nav iekļautas valstu sarakstā, kurās tiek reģistrēti COVID-19 infekcijas gadījumi (turpmāk – saraksts, publicēts Veselības ministrijas oficiālajā tīmekļa vietnē: http://minzdrav.gov.by/ru/dlya-belorusskikh-grazhdan/COVID-19/), šķērsojot Baltkrievijas Republikas valsts robežu, jāuzrāda medicīniskā dokumenta oriģināls (krievu, baltkrievu vai angļu valodā), kas apstiprina negatīvu COVID-19 infekcijas laboratorijas testa rezultātu (turpmāk – medicīniskais dokuments).

Personām, kas ieradušās Baltkrievijas Republikā no sarakstā iekļautajām valstīm, kā arī personām, kas ieradušās no valstīm, kuras nav iekļautas sarakstā, un tranzītā šķērsojušas sarakstā iekļautās valstis, ja šīm personām nav dokumentāru pierādījumu par uzturēšanos tranzītvalstīs ne ilgāk kā 24 stundas, jāievēro 10 dienu pašizolācija (salīdzinājumā ar iepriekš spēkā esošo kārtību pašizolācijas periods ir samazināts no 14 līdz 10 dienām).

Medicīniskajā dokumentā jānorāda pilsoņa uzvārds, vārds, tēvavārds un COVID-19 infekcijas laboratorijas testa rezultāts. Laboratorijas testam jābūt veiktam ne vēlāk kā 72 stundas pirms Baltkrievijas Republikas valsts robežas šķērsošanas dienas ar polimerāzes ķēdes reakcijas metodi.

Medicīniskā dokumenta esamības kontroli veic robežsardzes dienesta darbinieki (kontrolpunktos, kur robežkontroli veic muitas iestādes – muitas iestāžu amatpersonas). Medicīniskā dokumenta krievu, baltkrievu vai angļu valodā neesamība ir pamats atteikumam iebraukt Baltkrievijas Republikā.

Pašizolācijas režīma ievērošana vai medicīniskā dokumenta uzrādīšana nav nepieciešama šādām ārvalstu pilsoņu un bezvalstnieku kategorijām:

diplomātisko pārstāvniecību, ārvalstu konsulāro iestāžu Baltkrievijas Republikā un akreditētām vienlaikus ar rezidencēm citās valstīs, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību, kas atrodas Baltkrievijas Republikas teritorijā, darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem;

oficiālo delegāciju vadītājiem un locekļiem, ieskaitot tos, kuri ierodas pēc valsts iestāžu un organizāciju uzaicinājuma;

transportlīdzekļu vadītājiem, kuri veic starptautiskos autopārvadājumus, kā arī starptautisko pasta sūtījumu pārvadājumus;

gaisa kuģu ekipāžu locekļiem, iekšējo ūdeņu transporta kuģu locekļiem, vilcienu brigāžu locekļiem, starptautiskās dzelzceļa satiksmes lokomotīvju brigāžu locekļiem;

personām, kuras ierodas no sarakstā iekļautajām valstīm un šķērso Baltkrievijas Republikas teritoriju tranzītā un kurām ir dokumenti, kas apliecina izbraukšanu no Baltkrievijas Republikas vienas diennakts laikā;

personām, kas veic cilmes šūnu, transplantācijas orgānu pārvadājumus;

ārvalstu pilsoņiem un bezvalstniekiem, kuri pastāvīgi dzīvo Baltkrievijas Republikā un, kuri ierodas Baltkrievijas Republikā pēc dienesta komandējuma no sarakstā iekļauto valstu teritorijām;

ārvalstu pilsoņiem un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Baltkrievijas Republikā un, kuri ieradušies no valstīm, kuras nav iekļautas sarakstā, un tranzītā šķērsojuši sarakstā iekļautās valstis, ar nosacījumu, ka šīm personām ir dokumentāli pierādījumi par viņu uzturēšanos tranzītvalstīs ne ilgāk kā 24 stundas.

         

Izziņu kontrole uz robežas tiek ieviesta no 2020. gada 22. oktobra.