Informācija mājokļa pabalsta saņēmējiem Pilsētas ziņas

396
Informācija mājokļa pabalsta saņēmējiem

Mājokļa pabalsta aprēķināšanai Sociālais dienests lūdz klientus ar trūcīgas vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusiem iesniegt aktuālos rēķinus/pavadzīmes/izdevumus apliecinošus dokumentus par īres, pārējo komunālo (elektrība, gāze, ūdens, apkure, apsaimniekošana, cietais kurināmais) un par telekomunikāciju pakalpojumu maksājumiem līdz 2023.gada 15. decembrim.

To var izdarīt attālināti, nosūtot rēķinu elektroniskās versijas uz e-pasta adresi rekini@socd.lv.

 

Informāciju sagatavoja

 Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”

sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!