Ielu, tiltu un caurteku uzturēšanai šogad paredzēti gandrīz 4 mlj. euro Pilsētas ziņas

340
Ielu, tiltu un caurteku uzturēšanai šogad paredzēti gandrīz 4 mlj. euro

Daugavpils ielu (t.sk. tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku) uzturēšanai un remontam 2024. gadā paredzēti līdzekļi 3 987 632 euro apmērā, t.sk. 2 513 263 euro valsts dotācija un 1 474 369 euro – pašvaldības budžeta līdzekļi. Tiks pabeigti pērn iesāktie projekti un izremontēti ceļa posmi dažādās pilsētas apkaimēs.

Saskaņā ar komunālās saimniecības pārvaldes darba plānu, šogad tiks pabeigta autostāvlaukuma izbūve Dzintaru ielā 2A un Dzintaru ielā 2B, kā arī Avotu ielas pārbūve posmā no Liepājas ielas līdz Valkas ielai un no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai.

Budžetā paredzēti līdzekļi arī būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbu veikšana gājēju pārvada pār dzelzceļu atjaunošanai Jaunajā Forštadtē.

Remontdarbi paredzēti:

 • Viršu ielas posmā no Poligona ielas līdz Viršu ielai 24/26,
 • 1. Pasažieru ielas posmā,
 • Vaiņodes ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Višķu ielai,
 • Jātnieku ielā no Smilšu ielas līdz Cialkovska ielai,
 • Jātnieku ielas posmā no Ventspils ielas līdz Tukuma ielai,
 • rotācijas aplī Smilšu un Ventspils ielu krustojumā,
 • Stacijas ielas posmā no Balvu ielas līdz Kārklu/Kraujas ielai,
 • Jelgavas ielas posmā no Ak.Graftio ielas līdz Jelgavas ielai 2,
 • Malu ielas posma no Smiltenes ielas līdz 2. Preču ielai,
 • Satiksmes ielas posmā no Varšavas ielas līdz dzelzceļam.

Aptuveni 262 000 euro paredzēti tiltu sakārtošanai: darbu sarakstā iekļauts tilta pāri Laucesas upei, tilta pāri Šuņicas upei vairāku posmu remonti, tilta pāri Meļņičkas upei remonts, satiksmes pārvadu remonti Piekrastes ielā, Smilšu-Smiltenes ielā.

Tiks veikta būvprojekta izstrāde:

 • būvobjektā “Satiksmes pārvada ar pievedceļiem izbūve Smiltenes un Kandavas ielu rajonā, Daugavpilī",
 • Smiltenes un Kandavas ielu Satiksmes pārvada izbūves būvprojekta būvekspertīzes veikšana,
 • 18.novembra Satiksmes pārvada, Daugavpilī būvprojekta izstrāde,
 • būvprojekta izstrādei Jelgavas ielas pārbūvei posmā no Puškina ielas līdz Bauskas ielai,
 • būvprojekta izstrāde Brīvības ielas pārbūvei posmā no Pārdaugavas ielas līdz Aiviekstes ielai,
 • Smilgu ielas pārbūvei posmā no 18.novembra ielas līdz gājēju tiltiņam,
 • 18. novembra ielas pārbūvei kapu rajonā,
 • Nometņu ielas pārbūvei posmā no Apšu ielas līdz Dunduru ielai,
 • Tirgoņu ielas pārbūvei posmā no Dūmu ielas līdz Tirgoņu ielai 69,
 • Tautas ielas pārbūvei posmā no A. Pumpura ielas līdz Ventspils ielai,
 • Kastaņu ielas pārbūvei posmā no Višķu ielas līdz Plūmju ielai 32,
 • būvprojekta ekspertīze Jelgavas ielas pārbūvei posmā no Puškina ielas līdz Bauskas ielai,
 • satiksmes pārvada pārbūves 18. novembra ielā būvprojekta ekspertīze.

No pašvaldības budžeta tiek finansēta ielu seguma uzturēšana (greiderēšana un bedrīšu remonts), kas tiek veikti saskaņā ar MK noteikumiem. Ielu asfalta seguma avārijas remonti tiek veikti pastāvīgi, arī rudens, ziemas un pavasara mēnešos. Galvenais faktors, kas nosaka darbu intensitāti, ir laika apstākļi. Arī pašlaik  KSP speciālisti regulāri apseko ielas, konstatē vietas, kur ir  bojājumi, un veic remontdarbus, pielietojot „auksto asfaltu” uzreiz, tiklīdz tas kļūst tehniski iespējams. Ielu seguma remontdarbu lielākais apjoms ieplānots uz jauno vasaras sezonu, kad varēs ieklāt “karsto” asfaltu.

Esošajā ielu remonta plānā iespējamas korekcijas pēc ielu apsekošanas pavasara sezonas sākumā, kad tiks noteiktas vietas, kur remonts nepieciešams visvairāk.

Tiklīdz ielu būvniecības sezona būs sākusies, informācija par darbu norises vietām un ar to saistītām izmaiņām satiksmes organizēšanā tiks publicēta pašvaldības vietnē www.daugavpils.lv.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa,

Komunālās saimniecības pārvalde

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!