Šobrīd Daugavpilī

Iedzīvotāji paši var lemt par māju apkures intensitāti Pilsētas ziņas

260
Iedzīvotāji paši var lemt par māju apkures intensitāti

Lai samazinātu energoresursu patēriņu dzīvojamo māju telpu apkures nodrošināšanai, Ministru kabineta š.g. 20.septembra sēdē valdība lēma uz laiku pazemināt telpu gaisa temperatūru, lai dzīvokļos tā nepārsniegtu +19 grādus. Daugavpils daudzdzīvokļu mājās arī uzstādāmi šādi parametri, tomēr iedzīvotāji varēs mainīt iestatījumus pēc sava ieskata.

Valdības lēmums paredz, ka laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim dzīvojamās mājas pārvaldītājam jānodrošina atbilstoši apkures sistēmas iestatījumi, lai dzīvokļos gaisa temperatūra nepārsniegtu +19°C, bet telpā ar viszemāko gaisa temperatūru tā nedrīkst būt zemāka kā +18°C.

Vienlaikus ir saglabāta iespēja, ka dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā dzīvokļa īpašnieki var lemt par augstāku telpu gaisa temperatūras nodrošināšanu dzīvojamajā mājā, ja uzskata to par nepieciešamu dzīvojamās mājas ekspluatācijai vai iedzīvotāju veselības un pašsajūtas nodrošināšanai.

SIA „DDzKSU” apzināja visu apkalpošanā esošo dzīvojamo fondu un individuāli apziņoja to māju, kur samazināma apkures temperatūra māju vecākos. No 778 uzņēmuma apkalpošanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām tikai astoņās mājās siltummezglos uzstādītā gaisa temperatūra pārsniedza +19 grādus, pārējās esošie iestatījumi jau atbilst MK lēmumam. SIA DDzKSU darbinieki  sazinājās ar šo māju vecākajiem, informējot par esošo situāciju, un viņi visi piekrita temperatūras pazeminājumam.

Gadījumā, ja šo vai citu māju iedzīvotāji vēlēsies palielināt apkures intensitāti, to varēs izdarīt, uzrakstot attiecīgu iesniegumu. Rakstiskus vai elektroniskus pieteikumus par apkures temperatūras palielināšanu dzīvojamās mājās var iesniegt:

  • dzīvojamās mājas pilnvarota persona vai iniciatīva grupa;
  • dzīvokļa īpašnieki, sasaucot dzīvokļa īpašnieku kopsapulci (jānobalso „par ” 50% +1 dzīvokļa īpašnieks).

Gadījumā, ja dzīvokļu īpašniekiem ir nepieciešama SIA „DDzKSU” palīdzība dzīvokļu īpašnieku kopsapulces sasaukšanai, aicina vērsties SIA „DDzKSU” namu apsaimniekošanas iecirkņos pa tālr.:

  • 1.NAI (Imantas iela 35A, Daugavpilī) 654-25441 vai 654-25130;
  • 2.NAI (Inženieru iela 2A, Daugavpilī) 654-44031 vai 654-42702;
  • 3.NAI (Kauņas iela 7, Daugavpilī) 654-37044 vai 654-31939.

Pēc papildus informācijas var vērsties pie SIA „DDzKSU” Ražošanas tehniskās daļas speciālistiem, tālr. 654-34979; 654-07273; 654-34043 vai Abonentu daļā, tālr. 654-07291; 654-07288; 654-07286; 654-07284; 654-07267.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa,

SIA “DDzKSU”