Šobrīd Daugavpilī

Dome plāno palielināt atbalstu centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pieslēgšanai Pilsētas ziņas

222
Dome plāno palielināt atbalstu centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pieslēgšanai

16.septembrī Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas sēdē deputāti skatīja jautājumu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.44 „Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”. Tas ļaus ievērojami palielināt pašvaldības atbalstu privātā sektora iedzīvotājiem, kuri vēlas pieslēgties SIA “Daugavpils ūdens” centralizētajiem tīkliem.

Saskaņā ar SIA “Daugavpils ūdens” sniegto informāciju, pieslēguma izmaksas pēdējā gada laikā būtiski palielinājušās, no vidēji 2 500 eiro pieaugot līdz apmēram 5 000 eiro. Līdz ar to, lai veicinātu pilsētas iedzīvotāju pieslēgšanos centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijai sistēmai, bija nolemts palielināt pašvaldības atbalstu.

Pieslēguma būvniecības izmaksu segšanai līdz ar grozījumu stāšanos spēkā būs piemērojams šāds pašvaldības līdzfinansējums:

  • 100% apmērā bet ne vairāk kā 8 000 eiro viena nekustamā īpašuma pieslēgumam personām ar I un II invaliditātes grupu; mājsaimniecībām, kurām piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās statuss; daudzbērnu ģimenēm; personām, kas sasniegušas 90 gadu vecumu; kā arī šo personu lietošanā esošajam nekustamajam īpašumam, ja šo personu lietošanas tiesības līdz mūža galam nostiprinātas Zemesgrāmatā (pašlaik atbalsta apmērs šīm iedzīvotāju kategorijām ir 100%, bet ne vairāk kā 4000 eiro);
  • 55% apmērā citām fiziskajām personām, bet ne vairāk kā 4 000 eiro apmērā (pašlaik – 55% apmērā, ne vairāk kā 2 000 eiro).

Galīgo lēmumu šajā jautājumā deputāti pieņems Domes sēdē 23.septembrī. Ja tas būs pozitīvs, grozījumi tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai uz VARAM un provizoriski var stāties spēkā oktobra beigās, par ko tiks paziņots papildus.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa