Šobrīd Daugavpilī

Dokumentus lielāka mājokļa pabalsta saņemšanai jāiesniedz līdz katra mēneša 25.datumam Pilsētas ziņas

164
Dokumentus lielāka mājokļa pabalsta saņemšanai jāiesniedz līdz katra mēneša 25.datumam

Sakarā ar grozījumu Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas stājās spēkā 24.12.2021, no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. maijam atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, personai ar invaliditāti un mājsaimniecībai, kuras sastāvā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, ir iespēja saņemt lielāku mājokļa pabalstu.

Sociālais Dienests lūdz minētos klientus iesniegt iesniegumus, aktuālos rēķinus/ pavadzīmes/ izdevumus apliecinošus dokumentus par īres, pārējo komunālo (elektrība, gāze, ūdens, apkure, apsaimniekošana, cietais kurināmais) un telekomunikāciju pakalpojumu maksājumiem laikposmā no 2022.gada 1.janvāra līdz 31.martam  līdz katra mēneša 25.datumam.

Informāciju sagatavoja 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”

sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.