Šobrīd Daugavpilī

Divas Stropu pludmales ieguvušas Zilā karoga kvalitātes zīmi Pilsētas ziņas

1050

Pašvaldība turpina attīstīt Stropu atpūtas zonu. Īpaši rosīgs darbs ik gadu notiek, gatavojoties vasaras sezonai, lai pilsētas iedzīvotāji un viesi varētu baudīt atpūtu pie ūdens labiekārtotā un sakoptā vidē. Apliecinājums vērienīgam darbam, kas veikts pludmaļu uzturēšanā un infrastruktūras uzlabošanā, ir divi Zilie karogi, kas vasaras pirmajā dienā sāka plīvot Stropu centrālajā pludmalē un „Stropu vilnī”. Mūsu pilsēta iegūst šo pasaules populārāko tūrisma ekosertifikātu jau 16. gadu pēc kārtas.
Peldvietām, lai iegūtu Zilā Karoga balvu, ir jāatbilst vairāk nekā trīsdesmit kritērijiem, kas ir sadalīti četrās grupās - vides izglītība un informācija, drošība, apsaimniekošana un serviss, ūdens kvalitāte.
Komisija, vērtējot Daugavpils pieteikumu, lielu vērību pievērsusi tam, cik liels darbs ieguldīts, pielāgojot pludmaļu infrastruktūru dažādu iedzīvotāju kategoriju vajadzībām, kā arī ekskluzīvām atpūtas iespējām, kas pieejamas daugavpiliešiem un pilsētas viesiem. Īpašu atzinību guvusi peldvieta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuras iekārtošana šobrīd notiek Stropu centrālajā pludmalē.

Darbību pilnā apjomā uzsākusi arī renovētā bijušās glābšanas stacijas ēka Stropu ielā 40, arī tai piegulošā teritorija ir sakopta un labiekārtota. Jau pirms kāda laika šajās telpās sāka treniņus airētāji, bet sākot ar vasaras sezonu pieejamas arī bezmaksas labierīcības, kas piemērotas visiem atpūtniekiem, tajā skaitā arī māmiņām ar mazuļiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Taču ar to pludmales labiekārtošana nebeidzas: pašvaldības komunālie dienesti un Sporta bāžu uzturētāji turpina strādāt pie tā, lai atpūta Daugavpilī kļūtu arvien interesantāka, daudzveidīgāka un kvalitatīvāka.

Lai gan Zilie karogi piešķirti divām pludmalēm, Daugavpilī ir daudz iedzīvotāju iecienītu peldvietu arī citu ūdenstilpju krastos. Pašvaldība veic tehnisko uzturēšanu arī vietās, kurām nav piešķirts oficiālas pludmales statuss. Ūdens kvalitātes paraugi regulāri tiek ņemti 12 peldvietās (Ruģeļu ūdenskrātuves peldvieta, Gubiščes ezera peldvieta, Mazā Stropu ezera peldvieta, Lielā Stropu ezera Centrālā peldvieta, Lielā Stropu ezera peldvieta “Stropu Vilnis”, Šūņu ezera peldvieta, Plotičku ezera peldvieta, Zirgezera peldvieta, Esplanādes ūdenskrātuves peldvieta, Porohovkas ezera peldvieta, Stropaka ezera peldvieta, Lielā Trijkārtu ezera peldvieta). Pirms neilga laika veiktās analīzes rāda, ka šobrīd to ūdens kvalitāte atbilst normatīvo aktu prasībām un tajās droši var peldēties. Atlika vien sagaidīt siltāku laiku un atcerēties, ka apkārtējās vides tīrība un sakoptība lielā mērā ir atkarīga no pašiem atpūtniekiem.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības Komunikācijas nodaļa.