Divas Sociālā dienesta struktūrvienības uzsāk darbu jaunajās telpās Pilsētas ziņas

2403

1. novembrī Daugavpils Sociālā dienesta Asistentu pakalpojumu sektora un Aprūpes mājās biroja klientu pieņemšana uzsākta jaunajās telpās Alejas ielā 68. Tas ļaus uzlabot pakalpojumu sniegšanas pieejamību un kvalitāti.

Pielāgojot telpas Sociālā dienesta klientu vajadzībām, pašvaldība ieguldīja vairāk nekā 50 000 eiro vides pieejamības nodrošināšanā: blakus ēkai ierīkota stāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti, ir pārbūvēts panduss, ierīkotas margas un pacēlājs, telpas pārbūvētas tādā veidā, lai te droši un ērti varētu pārvietoties cilvēki ar kustību un redzes traucējumiem. Veikti arī citi remontdarbi, lai radītu labvēlīgus apstākļus sociālo pakalpojumu saņemšanai un sniegšanai.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aleksejs Vasiļjevs apmeklēja struktūrvienības, tām uzsākot darbu jaunajās telpās, un norādīja: “Par to tika domāts jau trīs gadus, bet viena lieta ir pieprasījums, cita – iespējas. Bija jāveic projektēšana, jāatrod līdzekļi remontdarbiem un vides pieejamības nodrošināšanai. Mēs nodrošinājām klientiem sociālo pakalpojumu pieejamību, bet darbiniekiem – lieliskus darba apstākļus. Līdz šim brīdim cilvēkiem bija diezgan grūti strādāt, jo vienā telpā atradās 4-5 speciālisti, un, attiecīgi, tikpat klientu. Šīs telpas ir daudz ērtākas, tās ir vieglāk gan apmeklēt, gan strādāt šeit”.

Pārcelšanos uz jaunajām telpām noteica strauji pieaugošais pieprasījums pēc sociālajiem pakalpojumiem. Tā Asistentu pakalpojuma sektora klientu skaits pēdējo desmit gadu laikā pieaudzis no 277 līdz 1345 cilvēkiem. Plašākas telpas ļaus ievērojami uzlabot sociālo darbinieku darba kapacitāti, kas, Dienesta vadības ieskatā, ir milzīgs ieguldījums tajā, lai iespējami plašāks cilvēku loks varētu integrēties sabiedrībā un dzīvot pilnvērtīgāku dzīvi.

“Asistentu sektors apkalpo personas ar invaliditāti. Tie ir klienti, kas pārvietojas ar ratiņkrēslu,  kāds no viņiem slikti staigā. Un šeit uzreiz vajag pieņemt divus cilvēkus: gan asistentu, gan klientu, lai noformētu nepieciešamos dokumentus. Agrāk Asistentu sektors atradās Vienības ielā 8, un tur bija par maz telpu, lai varētu kvalitatīvi pieņemt klientus. Mājās aprūpes biroju mēs arī pārcēlām uz šo ēku, jo līdzšinējās telpās pastāvēja analoģiska problēma: Liepājas ielā 4 arī ir ļoti maz vietas. Aprūpes nodaļā strādā vairāk nekā 40 aprūpētāju, kuriem katru dienu jānāk pie vecākā sociālā darbinieka, lai sakārtotu visus papīrus un atrisinātu visus darba jautājumus. Jaunot elpu atklāšana palīdzēja atrisināt šo problēmu”, stāsta  Daugavpils Sociālā dienesta vadītāja Marina Gerasimova.

Sociālajā dienestā vērš uzmanību uz to, ka Asistentu pakalpojumu sektora atskaišu veidlapas tagad var paņemt un atskaites nodot dokumentu kastēs gan Alejas ielā 68, gan Vienības ielā 8. Liepājas ielā 4 turpinās darboties dienas centrs “Saskarsme”.

Klientu pieņemšanas laiks Asistentu pakalpojumu sektorā un Aprūpes mājās birojā:

  • pirmdienās 8.00-12.00, 13.00-17.00
  • otrdienās 8.00-12.00, 13.00-16.00
  • trešdienās 8.00-12.00, 13.00-16.00
  • ceturtdienās 8.00-12.00

Asistentu sektors atrodas 1., 2., 5. kabinetos

Asistentu sektora darbinieku konsultācijas :

Adrese

Darbinieks

Amats

Stacionārais tālr.

Mobilais tālr.

Alejas 68
Kabinets Nr.5.

N. JAKUBOVSKA

Sektora vadītāja

65440928

28455312

Alejas 68
Kabinets Nr.1.

L. VENKOVA

Sociālā darbiniece

65440929

 

25144802

J. VASIĻJEVA

Sociālā darbiniece

25665973

Alejas 68
Kabinets Nr.2.

I. KUDIŅA

Sociālā darbiniece

65421536

 

26483584

J. TIHOMIROVA

Sociālā darbiniece

27025694

R. JAKOVĻEVA

Sociālā darbiniece

28453919

Vienības 8
Kabinets Nr.15.

V. DUDĀNE

Grāmatvede

65440920

28236121

Asistentu pakalpojumu sektora  grāmatvede  līdz 31.12.2023. atrodas Vienības ielā 8, 15. kabinetā.

Aprūpes mājās birojs  atrodas  Alejas ielā 68, 3. un 6. kabinetā.

Kontaktpersonas:

Vec. sociālā darbiniece natalja.jermolajeva@socd.lv , Tel: 28453936

Sociālā darbiniece tatjana.sokolova@socd.lv

 

Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!