Kauņā notika projekta “Depopulācija – reģionālo centru izaicinājums” DeCoDe (“Challenges of Regional Centres: Depopulation Control, Development – best practices”) otrā tikšanās Pilsētas ziņas

1237
Kauņā notika projekta “Depopulācija – reģionālo centru izaicinājums” DeCoDe (“Challenges of Regional Centres: Depopulation Control, Development – best practices”) otrā tikšanās

Kauņa, kā projekta DeCoDe partneris, š.g. 9.11.oktobrī projekta 2.tikšanās reizē pulcēja projekta partnerus no septiņām valstīm: Latvijas, Polijas, Vācijas, Rumānijas, Itālijas, Dānijas un Spānijas, kā arī aicināja uz projekta aktivitātēm vietējos iedzīvotājus no Lietuvas. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” 2.darbības „Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība”, apakšpasākuma  “Pašvaldību tīklojumi” ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot starptautisku, ilgtspējīgu tīklu starp Eiropas pilsētām, lai dalītos savā pieredzē par depopulācijas procesiem un to ietekmi, kā arī rastu risinājumus depopulācijas ierobežošanai.

Kauņā projekta dalībnieki iepazinās ar depopulācijas situāciju ar uzsvaru uz ekonomikas ietekmi uz to. Kolēģi no Kauņas bija sagatavojuši piepildītu programmu, iekļaujot diskusijas un pieredzes apmaiņu starp vietējiem ekspertiem un projekta partneriem, mācību vizītes uz dažādām Kauņas institūcijām un darba grupu aktivitātes. Tikšanās laikā savā pieredzē dalījās Kauņas pašvaldība, Kauņas informācijas centrs “Kaunas IN”, kas iepazīstināja ar statistikas datiem un situāciju uzņēmējdarbības jomā Kauņas pilsētā,  Migrācijas informācijas centrs “I choose Lithuania” dalījās pieredzē kā organizēt vienas pieturas iestādes darbu no Lietuvas aizbraukušajiem, Kauņas Tehnoloģiju universitāte ļāva ieskatīties nākotnes mācību programmu piedāvātajās iespējās, Kauņas pilsētas Sociālo pakalpojumu centrs dalījās savā pieredzē par pieredzi kā sociālie darbinieki strādā ar “daudzproblēmu” ģimenēm, Karmelava Balys Buračas ģimnāzija informēja par Lietuvas studentiem-reemigrantiem, Lietuvas nodarbinātības Kauņas klientu apkalpošanas departaments informēja par darba tirgus apmaiņu Kauņā un Lietuvā kopumā, Kauņas pašvaldības Sociālo pakalpojumu nodaļa iepazīstināja ar sava darba niansēm un veicamajām aktivitātēm. Projekta partneriem bija iespēja apmeklēt Kauņas “Jonas Jablonskis” vidusskolu, kurā bija iespēja iepazīties ar skolas radošo pieeju mūsdienu vajadzībām, lai skolēnus padarītu mobilākus, ar plašāku redzesloku un daļēji apgūtu priekšmetus angļu valodā. Skolotāji dalījās savā pieredzē par to, kā viņi cenšas pozicionēt skolu kā daudzkultūru un daudzvalodīgu vidi, kurā skolēni var labāk sagatavoties savu nākotnes plānu īstenošanā.

Kopumā, Kauņa parādīja, ka ir daudz labās prakses piemēru, no kuriem var mācīties visi projekta partneri. Ir vairākas atšķirības un dažas līdzības depopulācijas jomā starp projekta DeCoDe partneriem to pārstāvētajās pilsētās un valstīs. Tieši tāpēc daudz darba vēl ir priekšā – dalīties un apmainīties ar pieredzi, izvēlēties visatbilstošāko un mēģināt to pielāgot, lai kontrolētu depopulāciju kopumā projekta iesaistītajās pilsētās.

Nākamā tikšanās plānota Palermo, Itālijā 2019.gada februārī.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” līdzekļiem.

Īstenošanas termiņš: 01.03.2018.- 01.02.2020.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore J.Ūzuliņa

Jolanta.uzulina@daugavpils.lv

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!