Šobrīd Daugavpilī

DDzKSU informē par apkures sezonas uzsākšanu Pilsētas ziņas

315
DDzKSU informē par apkures sezonas uzsākšanu

DDzKSU paziņo, ka apkures sezonas sagatavošanās tuvojas noslēgumam, un aicina iedzīvotājus uzsākt apkures sezonu sev piemērotā laikā.

Rakstiskus vai elektroniskus pieteikumus par apkures sistēmas pieslēgšanu dzīvojamās mājās var iesniegt:

  • dzīvojamās mājas pilnvarota persona vai iniciatīva grupa;
    dzīvokļa īpašnieki, sasaucot dzīvokļa īpašnieku kopsapulci (jānobalso „par ” 50% +1 dzīvokļa īpašnieks).

Gadījumā, ja dzīvokļu īpašniekiem ir nepieciešama SIA „DDzKSU” palīdzība dzīvokļu īpašnieku kopsapulces sasaukšanai, aicina vērsties SIA „DDzKSU” namu apsaimniekošanas iecirkņos pa tālr.:

  • 1.NAI (Imantas iela 35A, Daugavpilī) 654-25441 vai 654-25130;
  • 2.NAI (Inženieru iela 2A, Daugavpilī) 654-44031 vai 654-42702;
  • 3.NAI (Kauņas iela 7, Daugavpilī) 654-37044 vai 654-31939.

SIA „DDzKSU” informē, ka turpina līdz 2021.gada 31.augustam saņemto pieteikumu apkures sildierīču nomaiņai izpildi, ar ko pastāv īslaicīgs mājas apkures apgādes pārtraukums apkures sezonas uzsākšanas gadījumā.

Papildus informējam, ka gadījumā, ja namu pārvaldnieks nesaņems pieteikumu par apkures sezonas uzsākšanu, SIA „DDzKSU” rīkosies atbilstoši esošiem laika apstākļiem.

Pēc papildus informācijas lūdz vērsties pie SIA „DDzKSU” Ražošanas tehniskas daļas speciālistiem pa tālr. 654-34979; 654-07273; 654-34043 vai Abonentu daļai pa tālr. 654-07291; 654-07288; 654-07286; 654-07284; 654-07267.

SIA „DDzKSU”