Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils saņems finansējumu jaunas šķeldas katlumājas būvniecībai SC-2 teritorijā Pilsētas ziņas

1237

Daugavpils pilsētas pašvaldība īsteno nozīmīgus pasākumus enerģētiskās drošības veicināšanā. Pašvaldība jau ieguldījusi vienu miljonu eiro PAS “Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitālā, kas uzņēmumam jau šajā apkures sezonā divās siltumcentrālēs ļaus pielāgot iekārtas sašķidrinātās naftas gāzes izmantošanai siltumenerģijas ražošanā, kā arī uzsākusi projektēšanas darbus jaunas šķeldas katlumājas būvniecībai 2. siltumcentrāles (SC-2) teritorijā.

Līdz 2021. gada apkures sezonai PAS “Daugavpils siltumtīkli” ziemas periodā saražoja ap 55% no pilsētai nepieciešamās siltumenerģijas, bet atlikušos 45% iepirka no privātajiem ražotājiem. Savukārt vasaras periodā saražoja vien 29%, bet iepirka 71% siltumenerģijas. Pēc šķeldas katlumājas izbūves 3. siltumcentrāles (SC-3) teritorijā, sākot ar 2022. gada janvāri, uzņēmums ziemas periodā spēja saražot jau 85% no nepieciešamās siltumenerģijas, bet vasaras periodā pat 97%. Pateicoties šķeldas katlumājai, apkures tarifs Daugavpilī, atšķirībā no pašvaldībām, kas apkurei izmanto tikai dabasgāzi, nesasniedz 300,00 eiro.

Tiekoties ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu, Finanšu ministrijas Parlamentārais sekretārs Atis Zakatistovs apstiprināja, ka Finanšu ministrija sniegs atbalstu enerģētiskās neatkarības veicināšanā, kā arī Daugavpils pilsētas pašvaldībai būs pieejams līdzfinansējums 4 miljonu eiro apmērā jaunas šķeldas katlumājas būvniecībai 2. siltumcentrāles (SC-2) teritorijā

Atis Zakatistovs

LR Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs

“Tas kas valdībai ir ļoti svarīgi, ka pašvaldības gatavojas cenu pieaugumam, kas saistīta ar saistīts ar energoresursiem. Un Mēs kā valdība esam piedāvājuši fondu naudu, lai varētu pārvērst apkures katlus no gāzes uz šķeldu. Faktiski CFLA, kas ir Finanšu ministrijas aģentūra ir piešķīrusi Daugavpilij 4 miljonus eiro jaunam lielās stacijas projektam.

Es redzēju Daugavpils pilsētā ļoti apņēmīgu rīcību, lai atbrīvotos no privātajiem enerģijas piegādātājiem.

Tas ko es redzēju, ir apņēmīga pāreja no gāzes uz šķeldu. Tas ir ļoti labi, tas iedzīvotājiem šo ziemu paradīs vieglāku. Un, ja visi Daugavpils plāni tiks īstenoti, mēs, protams no Finanšu ministrijas atbalstīsim labus projektus, cik vien varēsim, tad iedzīvotāji to sajutīs savos maciņos.”

Andrejs Elksniņš

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs

“Šobrīd priekš pašvaldības svarīgi nostiprināt enerģētisko drošību un rast aizstājējus privātajiem uzņēmumiem, kuri līdz šim ir piedāvājuši siltumenerģiju pilsētai, un izbūvēt savas, jaunas, efektīvas jaudas.

Par ko man ir liels prieks – ka Finanšu ministrija atbalstījusi Daugavpili ar 4 miljoniem, kuri īstenībā ir atgrieztie 4 miljoni, no iepriekš zaudētājiem 5, kas nozīmē, ka mēs veiksmīgi sadarbojoties un izvairoties no dažādām tiesvedībām un skaidrošanām, tomēr spējām rast priekš pilsētas risinājumu. Un jau 2024. gada janvārī tieši šajā vietā jāsāk darboties vēl vienai šķeldas katlumājai, kura nostiprinās pilsētas enerģētisko drošību un kura palīdzēs samazināt siltumenerģijas tarifu salīdzinot ar šodienas cipariem, ko visi mēs redzam.”

Strauji pieaugot dabasgāzes cenām “Daugavpils siltumtīkli” spiesti palielināt apkures tarifu, No 1. oktobra tas sastādīs 175,59 EUR/MWh, kas ir par 43,3% lielāks nekā pašlaik spēkā esošais tarifs. Tomēr, ja uzņēmumam siltumenerģijas ražošanā nebūtu iespējas izmantot šķeldu, pie pašreizējām energoresursu cenām apkures tarifs Daugavpilī sastādītu 303,00 EUR/MWh.

PAS “Daugavpils siltumtīkli” noslēguši līgumu par dabasgāzes piegādi trim mēnešiem ar VAS “Latvenergo”. Tas nozīmē, ka apkures tarifs Daugavpilī paliks nemainīgs no 1. oktobra līdz gada beigām.

Laika posmā no 1. oktobra līdz nākamā gada 30. aprīlim iedzīvotājiem būs pieejams valsts atbalsts centrālapkures rēķinu segšanai. Maksa tiks samazināta 50% apmērā no starpības starp siltumenerģijas tarifu, kuru apstiprinājusi SPRK vai attiecīgā pašvaldība, un siltumenerģijas tarifa mediānu 68,00 EUR/MWh. Atbalstu automātiski piemēros centralizētās siltumapgādes uzņēmums.

Līdz ar to, pie PAS “Daugavpils siltumtīkli” piedāvātā noteiktā tarifa 175,59 EUR/MWh, valsts kompensēs 53,80 EUR, un samaksa par apkuri iedzīvotājiem tiks aprēķināta no faktiskā tarifa – 121,80 EUR/MWh.

Neskatoties uz šāda veida valsts atbalstu, Daugavpils pilsētas pašvaldība ir gatava strādāt pie ilgtermiņa risinājumiem, lai veicinātu enerģētisko drošību un izvairītos no strauja apkures tarifu kāpuma iedzīvotājiem.

Plānots, ka jauna šķeldas katlumāja 2. siltumcentrāles (SC-2) teritorijā sāks darboties 2024. gada janvārī. Savukārt pateicoties pašvaldības 1 miljona eiro ieguldījumam PAS “Daugavpils siltumtīkli” pamatkapitālā, jau šīs apkures sezonas laikā uzņēmums pielāgos 1. un 2. siltumcentrālē (SC-1 un SC-2) esošās apkures iekārtas sašķidrinātās naftas gāzes jeb propāna-butāna maisījuma uzglabāšanai un pielietošanai siltumenerģijas ražošanā.

 

 

Sižetu sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!