Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas dome turpina īstenot VARAM pilotprojekta “Reģionālais koordinators remigrācijas veicināšanai” aktivitātes Pilsētas ziņas

555
Daugavpils pilsētas dome turpina īstenot VARAM pilotprojekta “Reģionālais koordinators remigrācijas veicināšanai” aktivitātes

Daugavpils pilsētas dome ir viena no desmit pašvaldībām, kas sadarbībā ar plānošanas reģionu koordinatoriem nodrošina praktisku atbalstu potenciālajiem reemigrantiem. Pilotprojektā iesaistījušās arī: Tukuma novads, Jelgavas pilsēta, Ozolnieku novads, Rundāles novads, Neretas novads, Saldus novads, Skrundas novads, Gulbenes novads un Smiltenes novads. 

Pilotprojekta mērķis ir atbalstīt tos cilvēkus, kuri plāno atgriezties Latvijā, ar praktisku informāciju un palīdzību jautājumu risināšanā, kas no tālienes var būt sarežģītāk, nekā esot uz vietas. Pilotprojekta galvenais uzdevums ir apzināt personas, kas šobrīd dzīvo ārvalstīs, izzināt viņu vajadzības un problēmsituācijas, kas kavē pārcelšanos atpakaļ uz Latviju, sniedzot priekšlikumus kā šos jautājumus risināt.

Pilotprojekta “Reģionālais koordinators remigrācijas veicināšanai” ietvaros, jau ir notikušas vairākas aktivitātes.

  1. gada 24.oktobrī tika organizēts diskusiju forums ar mērķi informēt potenciālos reemigrantus par situāciju un iespējām Latgalē un Latvijā kopumā. Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldību tiešraidē no Daugavpils pilsētas domes īpašu uzsvaru lika uz informāciju par pieejamo un plānoto valsts, pašvaldību, nevalstiskā sektora atbalstu. 2018. gada 26.oktobrī Daugavpils pilsēta tika pārstāvēta VARAM organizētajā seminārā „Remigrācijas pilotprojekts”.

Kā katru gadu, Londonā 2018.gada 27.oktobrī aizritēja latviešu kopienu organizāciju Apvienotajā Karalistē pārstāvju sanāksme. Vēstniecībā pulcējas aktīvie tautieši no visas Apvienotās Karalistes, lai runātu par diasporai svarīgajiem jautājumiem gan ar vēstnieci Baibu Braži un vēstniecības komandu, gan ar Latvijas dažādu iestāžu un pašvaldību institūciju un NVO pārstāvjiem. Tikšanās piedalījās arī pārstāvji no Liepājas, Gulbenes, Valmieras un Daugavpils.

                Vairāk par pilotprojektu:

            https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/citi/remigracija

 

Informāciju sagatavoja Attīstības departaments