Daugavpils pašvaldība turpina finansēt daudzdzīvokļu māju un tām piegulošo teritoriju sakārtošanu Pilsētas ziņas

707
Daugavpils pašvaldība turpina finansēt daudzdzīvokļu māju un tām piegulošo teritoriju sakārtošanu

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība arī 2024. gadā turpinās sniegt atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un tām piegulošo teritoriju labiekārtošanai. Šim mērķim gada griezumā pašvaldības budžetā paredzēts finansējums 856 610,52 euro apmērā, ko saņems mājas, kas jau iepriekš pieteikušās dalībai programmās un iekļautas pašvaldības reģistrā.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.47 "Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”,  2024. gada budžetā paredzēts  finansējums 57 mājām, atbalsta summai šogad sasniedzot 420 293,79 euro:

Nr.p.k.

Objekta adrese

Darbu veids

Pretendenta pilnvarotā persona

Pašvaldības līdzfinansējuma apjoms, EUR

1

Imantas iela 48

Jumta atjaunošanas darbi

SIA "DDzKSU"

21 199.33

2

Arodu iela 3

Jumta atjaunošanas darbi

SIA "DDzKSU"

9 156.68

 

 

Tehniskā dokumentācija

SIA "DDzKSU"

1 403.60

3

Šaurā iela 25A

Pilnas renovācijas būvdarbi (neattiecināmās izmaksas)

SIA "DMP"

60 324.67

4

Enerģētiķu šķērsiela 8

Jumta atjaunošanas darbi

SIA "DDzKSU"

23 777.11

 

 

Tehniskā dokumentācija

SIA "DDzKSU"

1 621.40

5

Ventspils iela 1A

Jumta atjaunošanas darbi

SIA "DDzKSU"

29 110.43

 

 

Tehniskā dokumentācija

SIA "DDzKSU"

1 393.92

6

Alejas iela 12

Jumta atjaunošanas darbi

SIA "DDzKSU"

16 772.36

7

Imantas iela 4

Jumta atjaunošanas darbi

SIA "DDzKSU"

12 506.47

 

 

Tehniskā dokumentācija

SIA "DDzKSU"

2 516.80

8

18.novembra iela 195A

Ūdens skaitītāju uzstādīšana

SIA "DDzKSU"

7 803.71

9

Užvaldes iela 5

Logu nomaiņa koplietošanas telpās

SIA "DDzKSU"

1 887.97

10

Tautas iela 96

Ārdurvju nomaiņa koplietošanas telpās

SIA "DDzKSU"

1 215.51

 

 

Vējtvera ārdurvis

SIA "DDzKSU"

982.54

11

Kauņas iela 9

Logu nomaiņa koplietošanas telp.

SIA "DDzKSU"

2 288.58

12

Atmatas iela 15

Logu nomaiņa koplietošanas telp.

SIA "DDzKSU"

5 955.33

13

Cietokņa iela 53

Siltummezgla ierīkošana

SIA "DDzKSU"

7 109.45

14

Alejas iela 7

Ārdurvju nomaiņa koplietošanas telpās

SIA "DDzKSU"

489.00

15

Viestura iela 13

Siltumapgādes cauruļu siltumizolācija

SIA "DDzKSU"

879.23

16

Tartu iela 17

Ārdurvju nomaiņa koplietošanas telpās

SIA "DDzKSU"

319.80

17

18.novembra iela 319

Ārdurvju nomaiņa koplietošanas telpās

SIA "DDzKSU"

1 628.87

18

Cietošņa iela 34

Ārdurvju nomaiņa koplietošanas telpās

SIA "DDzKSU"

618.13

19

Zeļinska iela 9

Logu nomaiņa koplietošanas telpās

SIA "DDzKSU"

1 630.18

20

Vienības iela 36

Logu nomaiņa koplietošanas telpās

SIA "DDzKSU"

1 696.11

21

Piekrastes iela 27

Ārdurvju nomaiņa koplietošanas telpās

SIA "DDzKSU"

795.43

22

Ķieģeļu iela 17

Karstā udens cauruļu nomiņa

SIA "DDzKSU"

1 772.70

23

Jātnieku iela 76

Siltuma cauruļu siltināšana

SIA "DDzKSU"

2 231.45

24

Stadiona iela 18

Bēniņu pārseguma siltināšana

SIA "DDzKSU"

3 254.55

25

Tautas iela 98

Logu nomaiņa koplietošanas telpās

SIA "DDzKSU"

1 423.51

26

Arodu iela 98A

Ārdurvju nomaiņa koplietošanas telpās

SIA "DDzKSU"

966.48

27

Patversmes iela 10

Logu bloku uzstādīšana

SIA "DDzKSU"

3 629.95

28

Teātra iela 34

Siltummezgla uzstādīšana

SIA "DDzKSU"

7 260.00

29

Balvu iela 3

Vējtvera ārdurvju nomaiņa kopl.telpās

SIA "DDzKSU"

1 848.39

30

Dobeles iela 1

Ārdurvju nomaiņa koplietošanas telpās

SIA "DDzKSU"

3 171.65

32

18.novembra iela 97A

Ārdurvju nomaiņa koplietošanas telpās

SIA "DDzKSU"

881.04

 

 

Logu nomaiņa koplietošanas telpās

SIA "DDzKSU"

2 904.28

33

Strādnieku iela 68

Jumta seguma nomaiņa

SIA "DDzKSU"

7 248.31

34

Mihaila iela 12

Siltuma cauruļu siltināšana

SIA "DDzKSU"

3 844.00

35

Viestura iela 27

Vējtvera ārdurvju uzstādīšana

SIA "DDzKSU"

942.35

36

Saules iela 17

Ārdurvju bloku uzstādīšana

SIA "DDzKSU"

565.74

37

Krāslavas iela 65

Logu bloku uzstādīšana

SIA "DDzKSU"

1 403.32

38

Puškina iela 52

Vējtvera ārdurvju nomaiņa kopl.telpās

SIA "DDzKSU"

1 247.46

 

Puškina iela 52

Ārdurvju bloku uzstādīšana

SIA "DDzKSU"

1 482.95

39

Imantas iela 51

Siltuma cauruļu siltināšana

SIA "DDzKSU"

3 329.98

40

Tartu iela 13

Ārdurvju nomaiņa koplietošanas telpās

SIA "DDzKSU"

689.66

41

Cietokšņa iela 23

Ārdurvju bloku uzstādīšana

SIA "DDzKSU"

476.59

42

Malu iela 2

Logu bloku uzstādīšana

SIA "DDzKSU"

290.83

43

Čiekuru iela 8

Jumta seguma atjaunošana

SIA "DDzKSU"

21 029.74

 

 

Tehniskā dokumentācija

SIA "DDzKSU"

1 052.22

44

Stāvā iela 21

Ārdurvju bloku uzstādīšana

SIA "DDzKSU"

701.91

45

Dīķu iela 33A

Jumta seguma atjaunošana

SIA "DDzKSU"

7 195.59

 

 

Tehniskā dokumentācija

SIA "DDzKSU"

2 516.80

46

Vienības iela 32A

Siltummezgla ierīkošana

SIA "DDzKSU"

7 260.00

47

Puškina iela 90

Logu bloku uzstādīšana

SIA "DDzKSU"

4 157.42

 

Puškina iela 90

Vējtvera durvju bloku uzstādīšana

SIA "DDzKSU"

906.31

48

Cietokšņa iela 63

Gala sienu siltināšana

SIA "DDzKSU"

15 593.27

 

 

Tehniskā dokumentācija

SIA "DDzKSU"

1 793.08

49

Arhitektu iela 20

Logu bloku uzstādīšana

SIA "DDzKSU"

3 837.77

50

Bauskas iela 112

Jumta seguma atjaunošana

SIA "DDzKSU"

6 931.42

51

Vaiņodes iela 6

Logu bloku uzstādīšana

SIA "DDzKSU"

978.54

52

Mihaila iela 12

Karstā ūdens skaitītāju uzstādīšana

SIA "DDzKSU"

7 264.12

53

Tautas iela 83

Karstā ūdens cauruļu siltināšana

SIA "DDzKSU"

3 645.22

54

Jelgavas iela 25

Ārdurvju bloku uzstādīšanu

SIA "DDzKSU"

1 617.17

55

18.novembra iela 159

Gala sienu siltināšana

SIA "DDzKSU"

19 068.72

 

 

Tehniskā dokumentācija

SIA "DDzKSU"

1 272.92

56

Imantas iela 9

Jumta seguma atjaunošana

SIA "DDzKSU"

45 170.09

 

 

Tehniskā dokumentācija

SIA "DDzKSU"

2 226.40

57

Gaismas iela 32

Logu bloku uzstādīšana

SIA "DDzKSU"

127.28

 

 

KOPĀ

 

420 293.79

Vēl 73 objekti ir iekļauti reģistrā, nepieciešamais finansējums darbu veikšanai tajos sasniedz kopumā 866 557, 06 euro.

Pašvaldības piešķir līdzfinansējumu vēl vienas programmas ietvaros, kuras nosacījumi atrunāti Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.50 "Saistošie noteikumi par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām  piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai". Tās ietvaros atbalstu šogad saņems 11 šādi objekti:

Nr.p.k.

Objekta adrese

Darbu veids

Pretendenta pilnvarotā persona

Pašvaldības līdzfinansējuma apjoms, EUR

1

Miera iela 143

Stāvlaukuma būvniecība

SIA "DDzKSU"

21 565.00

2

2.Preču iela 17

Balkonu atjaunošana

SIA "DMP"

1 272.00

3

Aveņu iela 33

Stāvlaukuma būvniecība

SIA "DDzKSU"

36 778.32

4

Cialkovska iela 8

Stāvlaukuma būvniecība

SIA "DDzKSU"

28 858.29

5

Malu iela 9

Stāvlaukuma būvniecība

SIA "DDzKSU"

43 225.42

6

Vienības iela 7

Stāvlaukuma būvniecība

SIA "DDzKSU"

58 007.28

7

Lauska iela 16

Stāvlaukuma būvniecība

SIA "DDzKSU"

71 492.76

8

Ventspils iela 41

Stāvlaukuma būvniecība

SIA "DDzKSU"

59 999.42

9

Cialkovska iela 3

Stāvlaukuma būvniecība

SIA "DDzKSU"

38 096.75

10

Stadiona iela 20

Stāvlaukuma būvniecība

SIA "DDzKSU"

16 140.60

11

Raipoles iela 10

Stāvlaukuma būvniecība

SIA "DDzKSU"

60 880.89

 

 

KOPĀ

 

436 316.73

 

Vēl 22 objekti, kuru atbalsta kopējā intensitāte sasniedz teju 900 000 euro, iekļauti reģistrā finansējuma saņemšanai pēc 2024. gada.

Abas atbalsta programmas darbosies līdz 1. jūnijam. Pieteikumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, kas iesniegti līdz šim datumam, tiks vērtēti saskaņā ar pašreiz spēkā esošajiem saistošiem noteikumiem Nr.47 un Nr.50. Kad šis pārejas posms būs noslēdzies, spēkā stāsies 2024. gada 20. februārī Domes sēdē apstiprinātie Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 6 “Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. Plašāk par jauno atbalsta programmu lasiet: https://www.vestnesis.lv/op/2024/41.9.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!