Daugavpils lūdz paredzēt izņēmumus plānotajos ierobežojumos sabiedriskā transporta rezerves daļu iegādē Pilsētas ziņas

211
Daugavpils lūdz paredzēt izņēmumus plānotajos ierobežojumos sabiedriskā transporta rezerves daļu iegādē

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība vērsās Latvijas Republikas Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, paužot savu viedokli par Publisko iepirkumu likuma un  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma grozījumu likumprojektiem, kas paredz aizliegumu izmantot Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumus. Priekšlikumi būtiski ierobežo sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamību pašvaldībā.

Pašvaldība vēstulē uzsver, ka ar likumprojektā paredzētiem ierobežojumiem tiks būtiski ietekmēta Pašvaldības autonomo funkciju izpilde: sabiedriskā transporta pārvadājumu nodrošināšanai SIA “Daugavpils satiksme” vēsturiski izmanto Krievijas Federācijā ražotos tramvaju vagonus, kā arī vēsturiski ir izmantojusi bijušajā Padomju Savienības telpā saražoto tehniku un rezerves daļas.

Nosakot pilnīgu atteikšanos no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes precēm un pakalpojumiem, tirgū neesot analogām rezerves daļām, uzņēmums nespēs nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumu ar šo transporta veidu.

Šobrīd sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā tiek izmantoti no 1973. līdz 2023. gadam ražotie tramvaji.

Lai nodrošinātu veco tramvaju vagonu, kas bija izbūvēti Padomju Savienībā, kā arī Krievijas Federācijā, ekspluatācijas drošības prasības, kapitālsabiedrība ir spiesta izmantot iepriekš iegādātās detaļas no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas rūpnīcām. Lai gan SIA „Daugavpils satiksme” nepārtraukti meklē alternatīvos risinājumus, daudzas rezerves daļas nav iespējams aizstāt ar Eiropas Savienības ražotām rezerves daļām, jo tās neatbilst bijušās Padomju Savienības tipa un Krievijas Federācijā ražoto rezerves daļu tehniskajām specifikācijām un ražošanas projektiem.

Kā risinājumu situācijai pašvaldība norāda uz nepieciešamību paredzēt izņēmumus no likumprojektos paredzēto tiesību normu izpildes, nosakot, ka “pasūtītājs, sagatavojot iepirkumu, izvirza prasību pretendentam nodrošināt, lai pasūtījuma izpildē netiktu ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi. Minētais regulējums neattiecas uz rezerves daļām transportlīdzekļiem, kas iegādāti līdz 24.02.2022”. Ar analoģisku aicinājumu valdībā vērsās arī AS “Pasažieru vilciens”, kas saskārās ar identisku problēmu esošā ritošā sastāva apkopē.

SIA “Daugavpils satiksme”, attīstot videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūru, ES fondu 2014.-2020. plānošanas periodā īstenoja apjomīgus investīciju projektus par kopējo summu vairāk nekā 73 milj. euro ar mērķi veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu un pasažieru skaita pieaugumu tajā. Neparedzot saprātīgo izņēmumu izstrādātajos likumprojektos, uzņēmums būs spiests pakāpeniski samazināt sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanā izmantojamā ritošā sastāva skaitu, nonākot līdz situācijai, ka tā rīcībā nebūs pieejams pietiekošs ritošais sastāvs, ar kuru nodrošināt pašvaldībai deleģētās autonomās funkcijas.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!