Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilī plāno ierīkot jaunu notekūdeņu pieņemšanas punktu Pilsētas ziņas

169
Daugavpilī plāno ierīkot jaunu notekūdeņu pieņemšanas punktu

SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti, ņemot vērā, ka sākot ar nākamo gadu ir paredzētas būtiskas pārmaiņas decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas jautājumos, savlaicīgi gatavojas darbam ar palielinātu slodzi (uzņēmumam jānodrošina  notekūdeņu papildapjomu pieņemšana un attīrīšana no vairāk nekā 6 tūkst. privātmājām un uzņēmumiem, kas joprojām izmanto decentralizētās kanalizācijas sistēmas –  krājtvertnes, septiķus vai rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudīgumu līdz 5 m3/diennaktī ).

         Izanalizējot situāciju un uzņēmuma rīcībā esošās ražošanas iespējas, tika  pieņemts lēmums par vēl viena decentralizētās kanalizācijas (turpmāk - DCK) notekūdeņu pieņemšanas punkta izbūvi Daugavpils kanalizācijas attīrīšanas iekārtu teritorijā.  (Esošais DCK pieņemšanas punkts izbūvēts 2009.gadā  un darbojas savu iespēju robežās (pieņemtais notekūdeņu apjoms ir līdz  48m3/dienā, t.i. 11 – 15 asenizācijas mašīnas dienā), līdz ar to prasa arvien vairāk resursu bezavāriju ekspluatācijas nodrošināšanai).

     Šogad tiks izstrādāts jaunā DCK pieņemšanas punkta projekts (aprīļa sakumā pēc paveiktās iepirkuma procedūras rezultātiem tika noslēgts līgums ar SIA “Ekolat” par projekta izstrādi un autoruzraudzību būvniecības laikā), kura pamatā nākamgad plānots uzsākt būvniecības darbus.

        Paredzēts, ka projektējamā objekta jaudīgums ļaus papildus pieņemt attīrīšanai notekūdeņus vismaz no 24 asenizācijas mašīnām dienā, savukārt automatizētā vadības un kontroles sistēma reāllaikā atspoguļos nepieciešamos datus vienotā datubazē (notekūdeņu pieņemšanas datums un pulksteņa laiks, pieņemto notekūdeņu daudzums, atsūknēšanas adrese, notekūdeņu deklarēta kategorija, pH vērtība, temperatūra, kā arī  nepieciešamo informāciju par notekūdeņu piegādātāju, jeb reģistrēto Asenizatoru, kas ir  tiesīgs veic lokālo notekūdeņu atsūknēšanu un transportēšanu uz Daugavpils KAI.)

       Asenizatora reģistrēšanu, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra uzturēšanu veic Daugavpils pilsētas domes Transporta komisija.  Pašlaik Daugavpils pilsētas pašvaldībā ir reģistrēti 3 asenizācijas pakalpojumu sniedzēji -www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/decentralizeta-kanalizacija

      SIA “Daugavpils ūdens” atgādina, ka Daugavpilī turpinās arī decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana vienotā datubāzē, kas atbilstoši 2017.27.06. MK noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” norādījumiem jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim. Sakarā ar to  aicinām īpašniekus, kuru īpašumā Daugavpils pilsētas teritorijā atrodas lokālās kanalizācijas sistēmas, neatstāt to reģistrāciju uz pēdējo brīdi, kad var veidoties rindas vai tikt noteikti ierobežojumi sakarā ar epidemioloģisko situāciju.

   Decentralizēto kanalizācijas sistēmas reģistrācijas kārtība un iesniegumu veidlapas ir pieejamas “Daugavpils ūdens” mājas lapā – www.daugavpils.udens.lv . Papildinformāciju var arī saņemt  pie “Daugavpils ūdens” Klientu apkalpošanas centra speciālistiem  -  tāl.654 21568; 654 24761 vai 62103020.