Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils jauniešu līderi apmeklēja Viļakas un Ciblas novada jauniešu centrus Pilsētas ziņas

284
Daugavpils jauniešu līderi apmeklēja Viļakas un Ciblas novada jauniešu centrus

18.februārī Daugavpils jaunatnes lietu speciālisti un organizāciju līderi apmeklēja Jauniešu iniciatīvu centru “Semenova” (Viļakas novada Medņevas pagasta jauniešu centrā “Saules zieds”), Viļakas novada Šķilbēnu Jauniešu iniciatīvu centru “Zvaniņi” un Ciblas novada jauniešu centru “Impulss”. Izbrauciens notika projekta “Es par Latgali” ietvaros, projekts notiek sadarbībā ar British Council Latvija.

Projekta dalībnieki izbraukāja pierobežas jauniešu centrus. Uzreiz bija jūtama teritoriālās atrašanās vietas ietekme –  valsts nomalē ir jauniešu, darba un brīvā laika pavadīšanas iespēju trūkums. Visa jaunatnes kustība balstās uz skolas pamata. Speciālisti gaida teritoriālo reformu, lai plānotu ilgtermiņa darbu. Jaunatnes lietu speciālisti grib turpināt savu darbu neskatoties ne uz ko. Jauniešu centru darbība notiek, galvenokārt, pateicoties projektiem un jauniešu centru darbinieku entuziasmam.

Ceļojot pa novadu, tika sastapts daudz zemnieku saimniecību, bija redzams, ka zemnieki ir galvenie darba devēji novados. Komanda iebrauca Z/S “Kotiņi”, kur speciālisti interesējās par darba iespējām jauniešiem, par valsts un Eiropas Savienības atbalsta iespējām zemniekiem.

Jaunatnes speciālisti apmeklēja arī tādas vietas, no kurienes jaunieši vispār ir aizbraukuši un kur jaunatnes lietas jau nenotiek. Situāciju vērst par labu ir par vēlu vai arī būtu jāiegulda milzīgi līdzekļi, kuru diemžēl nav.

Aktivitāte tiek īstenota balstoties uz British Council programmas “Active Citizens” metodoloģiju. Projekts “Active Citizens” veicina pozitīvas pārmaiņas kopienās un to ilgtermiņa attīstību, radot iespēju kopienu pārstāvjiem iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī veidojot platformu, kur satikties, mācīties un kopīgi darboties, lai risinātu sabiedrībai aktuālus jautājumus.

 

Informāciju sagatavoja:

Biedrība “IIC DINO”