Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils jauniešu līderi apmeklēja Jēkabpils, Viļānu novada un Balvu jauniešu centrus Pilsētas ziņas

85
Daugavpils jauniešu līderi apmeklēja Jēkabpils, Viļānu novada un Balvu jauniešu centrus

17.februārī Daugavpils jaunatnes lietu speciālisti un organizāciju līderi apmeklēja Jēkabpils pilsētas bērnu un jauniešu centru, Viļānu novada domi, kā arī Balvu bērnu un jauniešu centru. Izbrauciens notika projekta “Es par Latgali” ietvaros.

Projekta dalībnieki dalījās pieredzē un uzklausīja citu pašvaldību speciālistus. Visbiežāk speciālisti izteicās par finansējuma trūkumu un jauniešu skaita samazināšanos.

Mazās pilsētās jūtama operatīva darbība problēmu risināšanā, kā arī jūtama biedrību darbība pašvaldības jauniešu centru uzlabošanai, nevis sava personīgā labuma gūšanai.

Jauniešu centros ir gan neformāla, gan interešu izglītība. Brīvprātīgais darbs veiksmīgi attīstās. Visi jaunatnes politikā iesaistītie speciālisti rīko bezbudžeta pasākumus un jauniešu centri ir populāri, jo nav tik daudz alternatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Jaunatnes lietu speciālisti ir ļoti aktīvi, piesaista finansējumu, stimulē jauniešus un mudina viņus iesaistīties dažādās aktivitātēs. Lai šo pieredzi izmantotu Daugavpilī, ir jāveido jauniešu pulcēšanās vietas atbilstoši viņu interesēm. Lai darbs būtu plānveidīgs un mērķtiecīgs, ir jāapstiprina Jaunatnes politikas stratēģija.

Aktivitāte tiek īstenota balstoties uz British Council programmas “Active Citizens” metodoloģiju. Projekts “Active Citizens” veicina pozitīvas pārmaiņas kopienās un to ilgtermiņa attīstību, radot iespēju kopienu pārstāvjiem iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī veidojot platformu, kur satikties, mācīties un kopīgi darboties, lai risinātu sabiedrībai aktuālus jautājumus. Projekts notiek sadarbībā ar British Council Latvija.

 

Informāciju sagatavoja:

Biedrība “IIC DINO”