Šobrīd Daugavpilī

DAUGAVPILī notiks PASAULES PERSONU AR INVALIDITĀTI DIENai veltīti pasākumi Pilsētas ziņas

306
DAUGAVPILī notiks PASAULES PERSONU AR INVALIDITĀTI DIENai veltīti pasākumi

1992. gada oktobrī Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Speciālās plenārsēdes laikā tika pieņemta rezolūcija, kas pasludināja katra gada 3. decembri par Starptautisko personu ar invaliditāti dienu. Tie nav svētki, bet gan diena, kad sabiedrība kārtējo reizi var veltīt uzmanību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un paust cieņu viņu neatlaidībai un optimismam.

Cilvēki ar invaliditāti ir aktīvi, nav vienaldzīgi, viņi dibina sabiedriskās organizācijas un aizstāv savas tiesības, piedalās sabiedrības dzīvē. Daugavpilī pašvaldība sniedz lielu sociālo atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti. Un tie ir ne tikai dažāda veida sociālie pabalsti, bet arī plašs sociālo pakalpojumu komplekss.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova: “Mūsu pilsētā ir ļoti aktīvas NVO, kas apvieno cilvēkus ar ierobežotām iespējām. Ir arī Invalīdu biedrību padome, kas cieši sadarbojas ar pašvaldību. Pateicoties šai sadarbībai tiek īstenoti daudzi sabiedriski nozīmīgi projekti: ir izveidota speciāli aprīkotā pludmale Stropu ezera krastā, pilsētā pastāvīgi tiek veikti vides pieejamības uzlabošanas pasākumi. Pašvaldība no savas puses ļoti cenšas: tā, piemēram, “Daugavpils satiksmes” jaunie autobusi ir pielāgoti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tajā skaitā ar redzes un dzirdes traucējumiem. Taču ļoti daudzas lietas ir paveicamas ne tikai pašvaldības spēkiem. Svarīgākais ir cilvēciskā attieksme vienam pret otru: ir ļoti patīkami apzināties, ka mūsu pilsētā ir nevienaldzīgi cilvēki, kas dara visu iespējamo, lai cilvēku ar ierobežotām iespējām dzīvi padarītu iespējami brīvāku no jebkāda veida ierobežojumiem. Es apbrīnoju mūsu invalīdu biedrību pārstāvju darbīgumu, aktivitāti un neatlaidību. Paldies viņiem liels!”

Šogad Pasaules personu ar invaliditāti dienu Daugavpilī atzīmēs 4. decembrī. Sociālais dienests sagatavoja tam īpaši veltītu programmu.

4. decembrī plkst.9.00 notiks pasākums, kas veltīts Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem darba atsākšanai renovētajā ēkā Arhitektu ielā 21. No plkst. 9.00 līdz 13.00 te notiks Atvērto durvju diena, kura gaitā varēs iepazīties ar iestādes sociālo pakalpojumu klāstu, ko sniedz Dienas aprūpes centrs un Specializētās darbnīcas.

Plkst. 13.00 Kultūras pilī Smilšu ielā 92 norisināsies Pasaules personu ar invaliditāti dienai veltīts koncerts, kurā piedalīsies Latvijas Nacionālās operas soliste Ilona Bagele, personu ar invaliditāti NVO mākslinieki, Daugavpils radošie kolektīvi un solisti.

Pasākuma organizators - Daugavpils personu ar invaliditāti sabiedrisko organizāciju padome “Mēs varam vairāk” sadarbībā ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādi “Sociālais dienests”.  Ieeja brīva.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”

sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina,

Daugavpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!