Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils 28.bērnudarza ēkas būvdarbi tuvojās noslēgumam Pilsētas ziņas

126
Daugavpils 28.bērnudarza ēkas būvdarbi tuvojās noslēgumam

Atbilstoši 2019.gada 15.martā noslēgtajam līgumam ar SIA „LAGRON”, norisinās energoefektivitātes paaugstināšanas remontdarbi. Martā būvdarbu veicējs darbus ir izpildījis 83.25% apmērā no kopējiem būvdarbiem.

Saskaņā ar būvprojekta dokumentāciju, objektā paveikti demontāžas darbi, grīdu ierīkošana, fasādes apdares plākšņu un šuvju profilu montāža, apkures darbi, ka arī turpinās iekšējo apdares darbi un tīklu ierīkošanas darbi – kanalizācija, ūdensvads, ventilācija un elektroapgāde, teritorijas labiekārtošanas darbi. Plānots uzsākt nojumes remontu un vējtvera ierīkošanu.

Būvuzraudzību objektā veic SIA „INRI”,  autoruzraudzību SIA „Moduls Engineering”. Būvdarbi notiek projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.28 - Liepājas ielā 37, Daugavpilī”, Nr. 4.2.2.0/18/I/063  ietvaros.

Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Liepājas ielā 37 energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projekta realizācijas termiņš ir 30 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 021 859.42no tām kopējās attiecināmās izmaksas ir

EUR 478 954.66, t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 388 959.51.

 

Sagatavoja:

Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākā eksperte projekta jautājumos Helēna Trošimova