Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils 12.vidusskolas ēkas Jelgavas ielā 30A būvdarbi tika pabeigti Pilsētas ziņas

233
Daugavpils 12.vidusskolas ēkas Jelgavas ielā 30A būvdarbi tika pabeigti

Daugavpils 12. vidusskolas sākumskolas ēkā Jelgavas ielā 30A 2019.gada 30.septembrī tika pabeigti energoefektivitātes uzlabošanas remontdarbi, parakstot darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Būvdarbu veicējs SIA „BORG” ir izpildījis visus būvdarbus, saskaņā ar būvdarbu grafiku. Uzsākta izpilddokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai ekspluatācijā. Tuvākajā laikā Būvniecības Valsts kontroles biroja (BVKB) inspektors apmeklēs objektu.

Darbi notiek projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/058 „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projekta realizācijas termiņš ir 30 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 054 570.87, no tām kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 284 358.49, t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 241 704.72.

 

Sagatavoja:

Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākā eksperte projekta jautājumos Helēna Trošimova