Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilij industriālā parka būvniecībai piešķirti 17 miljoni euro Pilsētas ziņas

1308

Šonedēļ saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) lēmums par Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma piešķiršanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai Atveseļošanas fonda finansētā projekta “Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) Industriālā parka izveide” realizācijai. Tas nozīmē, ka pāris gadu laikā Daugavpils tuvumā tiks izbūvēts viens no Latvijā lielākajiem modernajiem industriālajiem parkiem, kas būs orientēts uz viedo tehnoloģiju attīstību.

Piešķiramais Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma apmērs ir 17 125 169,70 euro bez PVN.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš: “Daugavpils beidzot ir saņēmusi pozitīvu atbildi no CFLA, pēc būtības – arī no Finanšu Ministrijas, un pilsētai šobrīd tiek piešķirta vēsturiski rekordliela summa, lai pašvaldība varētu realizēt industriālā parka projektu, respektīvi, būvēt jaunas ražotnes uzņēmējiem un veidot jaunas darba vietas. Tas praktiski iezīmē jaunā pilsētveidojošā industriālā parka izveidi. Darbs pie tā ir noticis vairāku gadu garumā, un šodien tas ir realizējies ar ļoti skaidru signālu par to, ka vienīgais jaunais industriālais parks Latgalē būs tieši Daugavpilī. Tas pāršķir absolūti jaunu lappusi pilsētas attīstības vēsturē un paver jaunus attīstības virzienus.”

Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra Industriālo parku (ALTOP) ir paredzēts izveidot Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošajā teritorijā Augšdaugavas novada Locikos sadarbībā ar Augšdaugavas novada pašvaldību un SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”. Projekta ietvaros tiks veikta ražošanas ēkas izbūve un pieguļošās teritorijas labiekārtošana, ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūve, Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu “Lociki-Lidlauks” /74-27/ pārbūve un “Lidostas iela” /74-104/ (1.kārta) pārbūve.

Projekta mērķis ir attīstīt nacionālas nozīmes industriālo parku un teritorijas infrastruktūru Latgales reģionā, piesaistot investorus, sekmēt darba vietu ar augstu pievienoto vērtību un uz eksportu orientētu darba vietu radīšanu, kā arī mazinot reģionālās attīstības atšķirības starp Latgales reģionu un pārējo Latvijas teritoriju.

Šobrīd ir izsludināta apspriede ar piegādātājiem un vēlāk tiks izsludināts atklāts konkurss industriālā parka būvniecībai. Tas jāizveido līdz 2025. gada 31. decembrim.

Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspislētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!