Šobrīd Daugavpilī

Daugavpiliešus aicina kļūt par audžuģimenēm un aizbildņiem Pilsētas ziņas

1258

1. jūnijā daudzās pasaules valstīs, arī Latvijā, atzīmē  Starptautisko bērnu aizsardzības dienu. Diemžēl, ne visiem bērniem ir iespēja to svinēt ģimenes lokā: saskaņā ar Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas  datiem, šobrīd Daugavpils pilsētā ir 40 bērni vecumā no 4 līdz 16 gadiem, kuri ievietoti ārpusģimenes aprūpes iestādē un kuriem ir nepieciešama ģimeniska vide (aizbildņi, audžuģimene).

Bērnu personiskās un mantiskās intereses un tiesības Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā aizstāv Daugavpils pilsētas bāriņtiesa. Daugavpils pilsētas bāriņtiesas darbinieki pārbauda un izvērtē informāciju par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, un, vajadzības gadījumā, pieņem lēmumu par bērna izņemšanu no ģimenes. Tas notiek tikai ārkārtas gadījumos, kad pastāv reāli draudi bērnu dzīvībai un labklājībai. Speciālisti norāda, ka pēdējā laikā šādu situāciju kļuvis mazāk.

Gadījumā, ja vienīgais risinājums ir bērna šķiršana no vecākiem, vispirms tiek apzināti bērna radinieki, kas varētu uzņemties viņa aprūpi un uzraudzību savā ģimenē, kļūstot par bērna aizbildni. Ja neizdodas atrast radiniekus, kuri būtu gatavi uzņemties aizbildņa pienākumu pildīšanu, bērns nonāk audžuģimenē vai specializētajā iestādē.

Daugavpils bērnunamā-patversmē „Priedīte” ir radīti visi nosacījumi bērnu veiksmīgai rehabilitācijai. Darbinieki cenšas veidot ģimenisku vidi, kur bērni justos drošībā un mīlēti. Viņi stāsta, ka daudzi audzēkņi pēc pilngadības sasniegšanas regulāri apmeklē bijušos audzinātājus un draugus.

Tomēr pat vislabākie dzīves apstākļi ārpusģimenes iestādē nespēj aizstāt īstu un mīlošu ģimeni. Tāpēc Bāriņtiesa aicina atbildīgus un gādīgus cilvēkus, kam  ir vēlme un iespēja padarīt laimīgāku kaut viena bērna dzīvi, kļūt par aizbildņiem un audžuģimenēm. To var darīt gan ģimene, gan vientuļi dzīvojošs cilvēks.

Būt par audžuģimeni ir liela atbildība, un, uzņemoties šos pienākumus, cilvēkam jāapzinās, ka viņš kļūst atbildīgs par bērnu un viņa tālāko likteni. Bāriņtiesas darbinieki cītīgi seko līdzi tam, kā bērns dzīvo audžuģimenē, un vienmēr ir gatavi pieņemt lēmumu bērna interesēs un sniegt nepieciešamo atbalstu audžuvecākiem.

Par iespējām kļūt par audžuģimeni, viesģimeni vai adoptētāju var uzzināt, vēršoties Daugavpils bāriņtiesā, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, 1.stāvā, vai zvanot pa tālr. 654 76791, kā arī, vēršoties Latgales reģiona Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrā „Daugavpils”, Ventspils iela 22, Daugavpils, t. 29402899.

Informācija par bērnu ārpusģimenes aprūpi atrodama arī Latvijas Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas  mājas lapā www.bti.gov.lv.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Kopīgot šo videoklipu:
Ievietot video Jūsu vietnē (HTML – kods)
Videoklipa izmēri: