Šobrīd Daugavpilī

DAUGAVPILĪ TURPINĀS 8 AUGSTAS GATAVĪBAS PROJEKTU ĪSTENOŠANU Pilsētas ziņas

188
DAUGAVPILĪ TURPINĀS 8 AUGSTAS GATAVĪBAS PROJEKTU ĪSTENOŠANU

Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome trešdien, 21. aprīlī apstiprināja Daugavpils pilsētas domes investīciju projektus, kuriem tiks piešķirts valsts aizdevums.

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome 21. aprīļa sēdē apstiprināja atbalstu valsts aizņēmuma piešķiršanai Daugavpils pilsētas domes investīciju projektu realizācijai. 2021. gadā Daugavpils pilsētas dome saņems valsts aizdevumu 2 590 421,35 eiro apmērā, bet 2022. gadā – 305 020,20 eiro apmērā.

Līdzekļi tiks izlietoti 8 pašvaldības projektu īstenošanai:

  • “Daudzstāvu dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana, Gaismas ielā 7 (SEKCIJA "A");
  • “Daudzstāvu dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana, Gaismas ielā 7 (SEKCIJA "B");
  • “Daudzstāvu dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana, Gaismas ielā 7 (SEKCIJA "C");
  • “Būvprojekta izstrāde "Oskara Stroka vasaras koncertzāle Daugavpilī"”;
  • “Būvprojekta izstrāde "Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja kompleksa pārbūve, atjaunošana un restaurācija"”;
  • "Sloku ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai, Liepu ielas posmā no Siguldas ielas līdz Silikātu ielai pārbūve, Daugavpilī";
  • “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība būvobjektā: “Satiksmes pārvada ar pievedceļiem izbūve Smiltenes un Kandavas ielu rajonā Daugavpilī””;
  • ERAF projekta „Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai" 5.6.2.0/19/I/011    īstenošanai.

Projektu kopējā summa sastāda 3 359 905,25 eiro. To īstenošanai Daugavpils pilsētas dome nodrošinās līdzfinansējumu 464 463,70 eiro apmērā.

Daugavpils pilsētas domē sagatavoti arī vairāki citi projekti, kuru īstenošanai arī turpmāk paredzēts piesaistīt investīcijas no valsts aizņēmumu programmām un citiem finanšu avotiem.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa