Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilī gaidāms apkures tarifa samazinājums Pilsētas ziņas

281
Daugavpilī gaidāms apkures tarifa samazinājums

Viena no galvenajām Domes esošās vadības prioritātēm ir siltumenerģijas tarifa samazināšana. Šāds uzdevums bija izvirzīts arī PAS “Daugavpils siltumtīkli” darbiniekiem. Intensīvais darbs ļāva sasniegt pozitīvus rezultātus jau praktiski pēc mēneša: 11. augustā PAS “Daugavpils siltumtīkli” akcionāru ārkārtas sapulcē kapitāla daļu turētāji nolēma dot piekrišanu uzņēmumam slēgt darījumu ar SIA “Fortum Daugavpils”, kas, pēc speciālistu aprēķiniem, ļaus samazināt prognozēto tarifu šī gada apkures sezonā.
No šī gada 1.oktobra līdz gada beigām gala tarifs lietotājiem Daugavpilī bija paredzēts 42,67 eur/MwH apmērā, bet posmā no 01.01.2021. līdz 30.04.2021 – 43,80 eur/MwH. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi un tarifs kļūtu zemāks, notikušas pārrunas gan ar privātajiem siltumenerģijas ražotājiem, gan ar AS “Latvijas gāze”. Darbs vainagojās panākumiem: 21. jūlijā SIA “Fortum Daugavpils” iesniedza PAS “Daugavpils siltumtīkli” piedāvājumu iegādāties siltumenerģiju ar 31,4% atlaidi no ražošanas tarifa apkures sezonas laikā. Tas tika izskatīts, balstoties uz LR Enerģētikas likuma 49. pantu, saskaņā ar kuru sistēmas operators, slēdzot līgumus par siltumenerģijas iepirkšanu no ražotājiem vai arī atsakoties tos slēgt, izvērtē piedāvātās siltumenerģijas cenu, samaksas nosacījumus, pārvades izmaksas, ražošanas režīma atbilstību patēriņa režīmam, kā arī piedāvātās siltumenerģijas atbilstību sistēmas operatora noteiktajiem tehniskajiem parametriem. Izvērtējuma rezultātā piedāvājums tika atzīts par ekonomiski izdevīgu pašvaldības uzņēmumam un gala patērētājiem, tāpēc PAS “Daugavpils siltumtīkli” akcionāri atbalstīja līguma slēgšanu, apzinoties, ka tas ļaus samazināt tarifu.

Divu nedeļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tiks iesniegtas izskatīšanai siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifa izmaiņas. Tas, pēc speciālistu aprēķiniem, var samazināt siltumenerģijas tarifu apkures sezonā aptuveni par 1 eur/MwH. Tādā gadījumā tas būs otrais zemākais tarifs starp Latvijas lielajām un vidējām pilsētām.

 

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.