Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilī būvēs bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumu Pilsētas ziņas

995

Daugavpilī arvien paplašinās efektīvās atkritumu apsaimniekošanas iespējas. 19.augustā Domē tiks parakstīts līgums par bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma projektēšanu un būvniecību Liginišķos. Šī projekta īstenošana ļaus videi draudzīgā veidā utilizēt “zaļos” atkritumus un palīdzēs racionālāk izmantot esošos resursus.

Laukumā tiks pieņemti un pārstrādāti tikai Daugavpils administratīvajā teritorijā radītie bioloģiski noārdāmie “zaļie” dārza un parka atkritumi, to ievešana pārstrādei no citiem reģioniem vai ārvalstīm netiks veikta.

Saskaņā ar KSP aplēsēm, pilsētas parku, skvēru un apstādījumu uzkopšanas rezultātā ik gadu rodas līdz 1 500 tonnām bioloģiski noārdāmo atkritumu (zāle, lapas u.c.zaļie dārzu un parku atkritumi), vēl vismaz 500 tonnas rodas dzīvojamā sektorā, privātmājās un mazdārziņos. Lai palīdzētu iedzīvotājiem atbrīvoties no “zaļajiem” atkritumiem, kas radušies īpašumiem pieguļošo teritoriju uzkopšanas rezultātā, pašvaldība jau vairākus gadus rudenī un pavasarī rīko “zaļās masas” savākšanas akcijas. Līdz ar laukuma izbūvi “zaļās masas” utilizācijas problēma Daugavpilī tiks atrisināta.

Nodot pārstrādei dalīti savāktos bioloģiski noārdāmos atkritumus varēs gan uzņēmumi, kas darbojas pilsētas zaļo zonu uzkopšanā, gan privātmāju īpašnieki.

Objekta projektēšana sāksies līdz ar līguma parakstīšanu. Laukumā tiks izprojektēts un uzstādīts mūsdienīgs un normatīviem atbilstošs aprīkojums, kas ļaus ievestos “zaļos” atkritumus videi draudzīgā veidā pārstrādāt komposta materiālā. To, savukārt, varēs izmantot kā organisko mēslojumu pilsētas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbos.

Vēl viens būtisks ieguvums: “zaļo” atkritumu šķirošana, līdztekus citu otrreizēji pārstrādajamo sadzīves atkritumu dalītai vākšanai, ko daugavpilieši piekopj arvien aktīvāk, ļaus pilsētas iedzīvotājiem samazināt apglabājamo atkritumu apjomu un to apsaimniekošanas izdevumus.

Projekta kopējie attiecināmie izdevumi ir 547 837.50 EUR, 22.82 % no tiem jeb 125 000 EUR ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

Paredzēts, ka kompostēšanas laukums sāks darboties 2022.gadā.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.