Šobrīd Daugavpilī

Dalīti vākto atkritumu nodošanas iespējas Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā Pilsētas ziņas

184
Dalīti vākto atkritumu nodošanas iespējas Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā

Nenoliedzami, ka mūsdienās viens no ekoloģiskā un zaļā dzīvesveida pamatelementiem ir atkritumu šķirošana, jo šķirojot atkritumus tiek samazināts apglabājamo atkritumu daudzums, kā arī tiek taupīti dabas resursi jaunu preču un iepakojumu izgatavošanai. Šķirojot atkritumus tiek atdalīti tie atkritumu veidi, piemēram, PET un plastmasas iepakojums, papīra / kartona iepakojums, skārda un alumīnija iepakojums, stikla iepakojums, ko tālāk pārstrādājot tiek iegūtas izejvielas, no kurām atkārtoti tiek izgatavotas dažāda veida preces vai izmantotas kā komponentes kompozītmateriālu izgatavošanā.

Ir vērts atzīmēt, ka SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (turpmāk – SIA “AADSO”) uzsāka Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2017.gada 1.oktobra un, saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem, ieviesa pašvaldības teritorijā dalīto atkritumu vākšanu, t.i. uzstādīja konteinerus atkritumu dalītajai vākšanai pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību teritorijās, kā arī izvietoja tos lielākajos pašvaldības mikrorajonos, nodrošinot brīvu piekļuvi tiem jebkuram pilsētas iedzīvotājam, kas bezmaksas vēlas izmest atšķiroto iepakojumu.

Uz doto brīdi pašvaldības teritorijā SIA “AADSO” ir izveidojusi 68 punktus, kuros ir izvietoti konteineri dalīto atkritumu vākšanai, piedāvājot divu veidu konteinerus – 1) stikla iepakojumam; 2) pārējam iepakojumam (papīrs / kartons; PET un plastmasas iepakojums; skārda / alumīnija iepakojums). Adreses, kurās izvietoti šie konteineri, ir publicētas SIA “AADSO” mājas lapā www.aadso.lv sadaļā “Jaunumi” : https://www.google.com/maps/d/edit?hl=lv&mid=1jkpwE9DHn5aRg6of7uyZOtcmCcNCKM80&ll=55.890815534590786%2C26.541217557359232&z=12 .

Ņemot vērā to, ka no pašvaldības iedzīvotājiem SIA “AADSO” pēdējā laikā ir saņēmuši ļoti pozitīvas atsauksmes par uzņēmuma izveidoto un ieviesto šķiroto atkritumu savākšanas sistēmu pašvaldībā, ir pieņemts lēmums līdz šī gada jūnijam Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidot vēl papildus 32 divus šķiroto atkritumu savākšanas punktus, lai kopējais šķiroto atkritumu punktu skaits pašvaldībā sastādītu 100.

Jāatzīmē, ka SIA “AADSO” Daugavpils pilsētas pašvaldības šķirošanas sistēmas uzlabošanai iespēju robežās veic sadarbību arī ar partneriem, tāpēc 2018. gada vasarā pilsētā parādījās speciāli zvana formas konteineri, kas paredzēti stikla iepakojuma savākšanai. Šie specializētie konteineri pašlaik pašvaldībā ir izvietoti 29 vietās un šīs adreses, kurās ir izvietoti šie konteineri, ir publicētas SIA “AADSO” mājas lapā www.aadso.lv sadaļā “Jaunumi” : https://www.google.com/maps/d/edit?hl=lv&mid=1C6LfiA5Kj2rj8jXeeh9nvZmcjPlJfCso&ll=55.901160626578296%2C26.54853939999998&z=12 . Jāuzsver, ka šo konteineru atvešana un uzstādīšana ne Daugavpils pilsētas pašvaldībai, ne SIA “AADSO” neizmaksāja ne centa, jo visus loģistikas un uzstādīšanas izdevumus sedza sadarbības partneris SIA “Eko Baltia Vide”. Šie zvana formas konteineri ir uzstādīti lielākajos pilsētas mikrorajonos, kā arī to vizuālais risinājums organiski iederas pilsētas vidē, darot to krāšņāku un arī pildot paredzēto funkciju – stikla iepakojuma savākšanu.

Noteikti jāuzsver arī SIA “AADSO” sniegtais pakalpojums privātmāju sektora iedzīvotājiem, kas tiek sniegts jau no 2018.gada oktobra mēneša – jebkuram klientam mēneša otrajā un ceturtajā nedēļā, atkarībā no konkrētā mikrorajona apkalpošanas dienas, ir iespēja bez maksas atstāt pretī savam namīpašumam jebkāda izmēra un tilpuma maisu ar mājās sašķirotiem atkritumiem, kas derīgi tālākai pārstrādei – PET iepakojums, papīrs / kartons, stikla iepakojums, alumīnija un skārda iepakojums, koka iepakojums.

Atšķiroto atkritumu savākšana tiek veikta šādās dienās sekojošos mikrorajonos:

1) Pirmdiena – Jaunbūves mikrorajons (no 18.Novembra iela līdz Slāvu ielai);

2) Otrdiena – Ruģeļu mikrorajons; Jaunbūves mikrorajons (no 18.Novembra ielas līdz Silikātu ielai; Čerepovas mikrorajons; Gajoka mikrorajons);

3) Trešdiena – Grīvas mikrorajons Lielās ielas rajonā, Liģinišķu mikrorajons; Centra mikrorajons; Dzelzceļnieku ciemata mikrorajons;

4) Ceturtdiena – Grīvas mikrorajons 6.vidusskolas rajonā; Nīderkūnu mikrorajons;

5) Piektdiena – Judovkas mikrorajons; Stropu mikrorajons; Križu mikrorajons; Jauno Stropu mikrorajons;

6) Sestdiena – Vecās Forštadtes mikrorajons; Jaunās Forštadtes mikrorajons; Viduspoguļankas mikrorajons, Viduspoguļankas mikrorajons; Mežciema mikrorajons; Cietokšņa mikrorajons; Vizbuļu mikrorajons.

Informējam, ka maisi ar sašķiroto iepakojumu pretī namīpašumam ir jāatstāj līdz plkst. 7.00 no rīta un šajos maisos ir jāatrodas tikai atšķirotajam iepakojumam. Maisi, kuros tiks konstatēts sadzīves vai cita veida pārstrādei nederīgu atkritumu piejaukums, netiks paņemti.

Atšķirotā iepakojuma bezmaksas izvešanas grafiks privātmāju sektorā 2019.gadam:

Analizējot statistiskos rādītājus kopš brīža, kad SIA “AADSO” ieviesa pašvaldībā dalīto atkritumu vākšanu, ir vērojamas pozitīvas tendences, respektīvi, līdz šai dienai Daugavpils pilsētas pašvaldībā ir savāktas 142,54 tonnas dažāda veida otrreiz pārstrādājama materiāla, no kuriem – 41,34 tonnas papīra / kartona; 71,64 tonnas stikla iepakojuma; 18,88 tonnas jauktā iepakojuma; 10,68 tonnas koka iepakojuma.                                                                                        Iegūtie rezultāti apliecina, ka SIA “AADSO” ne tikai veiksmīgi ir ieviesusi plaša spektra dalītās atkritumu savākšanas sistēmu pašvaldībā, bet arī pakāpeniski pieaug pašvaldības iedzīvotāju aktivitāte atkritumu šķirošanā, kas viennozīmīgi atstāj pozitīvu iespaidu uz katra iedzīvotāja, kas veic atkritumu šķirošanu, ikmēneša sadzīves atkritumu izvešanas rēķinu un, protams, piedalīšanās atkritumu šķirošanas sistēmā ļauj katram iedzīvotājam justies gandarītam par dabas resursu ekonomēšanu, ko sniedz otrreiz izmantojamā iepakojuma pārstrāde jaunās precēs vai materiālos.

 

 

Informāciju sagatavoja:

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”