Šobrīd Daugavpilī

Būvdarbi Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr. 28 notiek saskaņā ar laika grafiku Pilsētas ziņas

372
Būvdarbi Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr. 28 notiek saskaņā ar laika grafiku

2019.gadā 18. februārī Daugavpils pilsētas dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.28 - Liepājas ielā 37, Daugavpilī”, Nr. 4.2.2.0/18/I/063 īstenošanu.

2019.gada 15.martā ir parakstīts ar SIA „LAGRON” līgums par būvdarbu veikšanu Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.28 - Liepājas ielā 37, Daugavpilī. Līgums par autoruzraudzību ir noslēgts ar SIA „Moduls Engineering”, bet līgums par būvuzraudzību ar SIA „INRI”.

Atbilstoši noslēgtajam līgumam ar SIA „LAGRON”, turpinās būvdarbi, kuru ietvaros ir ieplānots veikt sekojošas darbības: ārējās fasādes siltināšana, apkures sistēmas modernizācija,  energoefektīvā apgaismojuma ierīkošana, iekšējie apdares un inženiertīklu darbi.

2019.gada maijā būvdarbu izpilde ir 6.61% no kopējā ieplānotā darbu apjoma. Būvdarbi notiek bez kavējumiem, atbilstoši apstiprinātajam laika grafikam. Saskaņā ar būvprojekta dokumentāciju, objektā tika veikti demontāžas darbi, koku izciršana, pamatu siltināšana, pagraba pārseguma siltināšana, zemējuma kontūra montāža un UAS sistēmas montāža.

Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Liepājas ielā 37 energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projekta realizācijas termiņš ir 30 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 021 859.42no tām kopējās attiecināmās izmaksas ir

EUR 478 954.66, t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 388 959.51.

 

 

Sagatavoja: Attīstības departamenta Projektu nodaļa