Šobrīd Daugavpilī

Bauskas ielā būvē centralizētos kanalizācijas tīklus Pilsētas ziņas

175
Bauskas ielā būvē centralizētos kanalizācijas tīklus

SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti, turpinot ciešu sadarbību ar pilsētas infrastruktūras uzlabošanas projektu izpildītājiem ūdensvada un kanalizācijas tīklu attīstībai, š.g. maijā veic kanalizācijas tīklu būvniecību Jaunbūves apkaimes Bauskas ielā (posmā no Tukuma ielas līdz Bauskas ielas mājai Nr.84), kur Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” īsteno šīs ielas seguma un komunikāciju kompleksus rekonstrukcijas darbus.

Sakarā ar to, ka pēc Bauskas ielas asfaltēšanas pabeigšanas jebkādi ar rakšanu saistīti būvdarbi tiks aizliegti 5 gadu laikā un pamatojoties uz namīpašnieku kolektīvo iesniegumu par vēlmi un piekrišanu pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tika pieņemts lēmums  par trūkstošo sadzīves kanalizācijas cauruļvada posma būvniecību 83,5 m kopgarumā, ieskaitot nepieciešamās kanalizācijas atzares līdz privātmāju robežām. Tas ļaus namīpašniekiem bez grūtībām un papildu finansiālām izmaksām izpildīt nepieciešamus būvniecības darbus savu nekustamo īpašumu pieslēgšanai pilsētas centralizētiem kanalizācijas tīkliem (t.sk. izmantojot Daugavpils pašvaldības līdzfinansējuma programmu).

Pavisam šī gada pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu attīstības plānā ir iekļauti 4 objekti, un tagad ir izsludināta iepirkumu procedūra Nr. DŪ-2022/7 centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecībai Siguldas, Jelgavas un Kauņas Ielu posmos. Pēc piedāvājumu saņemšanas tiks izskatīts jautājums par finansējumu piešķiršanu, jo, realizējot šāda veida būvdarbus, jāņem vērā, ka jebkurai ielu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei par pašvaldības līdzekļiem ir nepieciešams vispusīgs izvērtējums par diezgan lielu summu ieguldīšanas racionalitāti, īpaši kontekstā ar mainīgo situāciju būvniecības tirgū.

SIA „Daugavpils ūdens”