Šobrīd Daugavpilī

Atkušņa laikā jāuzmanās no lāstekām Pilsētas ziņas

156

Atkusnim strauji nomainot aukstās dienas, kas bija bagātas ar sniegu, uz jumtiem un palodzēm veidojas lāstekas. Tās, tāpat kā bieza sniega kārta, kas jebkurā brīdī var noslīdēt no jumta, ir nopietns apdraudējums gājējiem un transportlīdzekļiem, kas novietoti pie ēkām. Šajā laikā jāvelta pastiprināta uzmanība tam, vai jūsu īpašums nav kļuvis bīstams apkārtējiem.

Saistošie noteikumi Nr.5 par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu nosaka, ka par ēkas (būves) uzturēšanu atbild nekustamā īpašuma īpašnieks vai faktiskais valdītājs, nodrošinot sniega un ledus (arī lāsteku) notīrīšanu no jumta, karnīzēm, balkoniem, lodžijām un dzegām, ūdens noteku caurulēm, kur tas apdraud garāmgājēju dzīvību un veselību, notīrīšanas laikā norobežojot bīstamo vietu vai veicot citus atbilstošus drošības pasākumus, kā arī ietves sakopšanu pēc notīrīšanas. Tas nozīmē, ka ikvienam namīpašniekam ir pienākums savlaicīgi parūpēties par savas ēkas drošību, neatkarīgi no tā, vai tā ir neliela privātmāja vai daudzstāvu celtne.

Par daudzdzīvokļu māju tehnisko stāvokli atbild apsaimniekojošā organizācija. DDzKSU, kas apsaimnieko lielāko daļu no pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, norāda, ka jumtu attīrīšana no sniega un lāstekām jau ir praktiski paveikta, un šis jautājums vairs nebūs aktuāls līdz nākamajiem puteņiem. Visvairāk „problemātisko” māju ar slīpiem jumtiem ir 1. namu apsaimniekošanas iecirkņa (NAI) pārziņā: Centrā, Grīvā, Nīderkūnos, Kalkūnos, Cietoksnī un Ziemeļu mikrorajonā ir aptuveni 30 šādas celtnes, līdz šim brīdim bija saņemti 20 izsaukumi, pēc kuriem veikta jumtu tīrīšana. 4 izsaukumi saņemti 2.NAI, kas apkalpo Kīmiķu mikrorajonu, Jauno Forštati un Križus. Šajos rajonos ir jaunāka apbūve, kurai raksturīgi plakanie jumti, līdz ar to arī problēmu ar to drošību ir mazāk. 3.NAI, kas apkalpo Ruģeļus, Čerepovu un Jaunbūvi, bija tikai viens izsaukums.

Lielākoties problēmas rodas mājās, kurās nav nosiltināti bēniņi. DDzKSU atgādina, ka ir iespējams piedalīties domes programmā un saņemt līdzfinansējumu līdz 30% no bēniņu siltināšanas izmaksām. Vairākām mājām, kas jau izmantojušas šo izdevību, jumta apledojuma problēma vairs nav aktuāla. Sīkāka informācija atrodama DDzKSU vietnes www.ddzksu.lv sadaļā  „Projekti”. (https://www.ddzksu.lv/lv/projekti/68/)

Informāciju, ka uz jumta izveidojušās lāstekas vai bieza sniega kārta, kas apdraud cilvēku drošību, DDzKSU nodod sētnieki. Taču to var darīt arī ikviens iedzīvotājs, piezvanot uz savu namu apsaimniekošanas iecirkni.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.