Šobrīd Daugavpilī

Atkritumu šķirošana palīdz mazināt izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu Pilsētas ziņas

775

Kopš 2021. gada Latvijā regulāri tiek paaugstināta dabas resursu nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā: ja 2020.gadā tā bija 50 eiro par tonnu, tad šobrīd ir jau 80 eiro un ar nākamā gada 1. janvāri pieaugs līdz 95 eiro par vienu tonnu apglabāto nešķiroto sadzīves atkritumu. Līdz ar to SIA „AADSO”, kuras pārziņā ir atkritumu apsaimniekošana Daugavpils administratīvajā teritorijā, aicina iedzīvotājus aktīvāk šķirot sadzīves atkritumus, jo tas ir vienīgais veids, kā var samazināt apglabāšanai nododamo atkritumu daudzumu un, attiecīgi, izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu.

Atkritumu poligonā „Cinīši” gadā vidēji nonāk 35 000 tonnu nešķiroto sadzīves atkritumu. Līdz 4% no šiem atkritumiem izdodas atšķirot un nodot tālākai pārstrādei, pārējais tiek noglabāts. Savukārt  sašķirotajā veidā poligonā šogad nonākušas aptuveni 500 tonnas atkritumu.  Komunālās saimniecības pārvaldes speciālisti norāda, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šis apjoms ir mazinājies valstī ieviestās depozītsistēmas dēļ, un kopumā daugavpilieši, īpaši privātā sektora iedzīvotāji, diezgan apzinīgi izmanto pašvaldībā piedāvātās atkritumu šķirošanas iespējas, taču sašķiroto atkritumu īpatsvaru noteikti varētu palielināt.

Būtiski, ka dabas resursu nodokļa likme veido vairāk nekā 66% no atkritumu apsaimniekošanas kopējā tarifa. Savukārt izdevumi par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu veido vien trešdaļu no gala tarifa, kas jāmaksā pakalpojuma saņēmējiem. No nākamā gada 1. janvāra līdz ar dabas resursu nodokļa pieaugumu tā īpatsvars veidos jau vairāk nekā 68% no kopējā tarifa.

Pašlaik Daugavpilī ir apmēram 100 vietas, kur izvietoti konteineri sašķirotajiem sadzīves atkritumiem (iepakojumam, stiklam, PET pudelēm) un 50 vietas ar speciāli paredzētajiem konteineriem stikla iepakojuma savākšanai (“zvaniņi”). Turklāt, pa pilsētas mikrorajoniem kursē arī specializētais autotransports, kas savāc pie privātmājām atstātos sašķirotos atkritumus. Vienīgais nosacījums, kas jāievēro – tie jānovieto pie mājas pirms plkst.7 rītā, jo tieši šajā laikā uzņēmuma darbinieki sāks darbu un apkalpos pirmos maršruta posmus. Nesašķirotos sadzīves atkritumus specializētais autotransports ar specializēto automašīnu nesavāc. Atšķirībā no daudzām citām pašvaldībām, Daugavpilī maksa par šo pakalpojumu iekasēta netiek.

Ar sašķirotā iepakojuma konteineru izvietošanas shēmu un pilsētas mikrorajonu apkalpošanas grafiku iespējams iepazīties mājas lapā www.aadso.lvhttp://aadso.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=38 un kopīgajā Latvijas Republikas šķiroto atkritumu savākšanas vietu mājas lapā: https://skiroviegli.lv/#/

Sašķiroto atkritumu savākšanas laukumā Liginišķos pilnīgi bez maksas var nodot  otrreizēji izmantojamos materiālus, kā arī mēbeles, elektrotehniku, auto riepas (vienu komplektu gadā), luminiscētas spuldzes, baterijas un akumulatorus.

Paplašinot atkritumu šķirošanas iespējas, Liginišķos šogad izveidots arī bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanas laukums, kas sāks darboties nākamgad. To varēs izmantot visi pilsētas iedzīvotāji, lai bez maksas nodotu „zaļos” atkritumus: koku lapas, nopļauto zāli u.c.

Atkritumu apzinīga šķirošana palīdz ne vien samazināt izdevumus par to apsaimniekošanu, bet arī pasargāt dabu no piesārņošanas, saglabājot to tīru nākamajām paaudzēm. Lai izglītotu jauniešus šajā jomā, šogad SIA „AADSO” organizēja izzinošas tikšanās visās pilsētas skolās un bērnudārzos, uzskatāmi rādot un stāstot bērniem par to, kā pareizi jāšķiro atkritumi un kāpēc tas ir svarīgi.

Plašāka informācija par sašķiroto atkritumu nodošanas iespējām Daugavpilī atrodama atkritumu apsaimniekotāja vietnē www.aadso.lv.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības Komunikācijas nodaļa.