PIETEIKTIES ZEMESGABALA JAUNĀS FORŠTADTES APKAIMĒ IZSOLEI VAR LĪDZ 23. MAIJAM Pilsētas ziņas

246
PIETEIKTIES ZEMESGABALA JAUNĀS FORŠTADTES APKAIMĒ IZSOLEI VAR LĪDZ 23. MAIJAM

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība atkārtoti pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamos īpašumus Jaunās Forštadtes apkaimē. Izsole notiks 29. maijā, pieteikšanās – līdz 23. maija plkst.17.00. 

Pašvaldība kā vienu veselu objektu mutiskā izsolē ar augšupejošu pārdod šādus īpašumus:

  • zemes vienību 4988 m2platībā, kadastra apzīmējums 05000081705, un uz tās esošo būvi 3628,5 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000081705001, Minskas ielā 1, Daugavpilī, kadastra Nr.05000081705 (turpmāk - īpašums Nr.1);
  • zemes vienību 2715 m2platībā, kadastra apzīmējums 05000081703, Minskas ielā 1A, Daugavpilī, kadastra Nr.05000081703 (turpmāk – īpašums Nr.2);
  • zemes vienību 1004 m2platībā, kadastra apzīmējums 05000081702, Minskas ielā 5, Daugavpilī, kadastra Nr.05000081702 (turpmāk – īpašums Nr.3);
  • zemes vienību 1010 m2platībā, kadastra apzīmējums 05000081701, Minskas ielā 7, Daugavpilī, kadastra Nr.05000081701 (turpmāk - īpašums Nr.4);
  • zemes vienību 2457 m2platībā, kadastra apzīmējums 05000080057, Piekrastes ielā 17, Daugavpilī, kadastra Nr.05000081711 (turpmāk - īpašums Nr.5);
  • zemes vienība 3157 m2platībā, kadastra apzīmējums 05000080061, Arendoles ielā 4, Daugavpilī, kadastra Nr.05000080056 (turpmāk - īpašums Nr.6).

Kopējā izsoles sākumcena 962 400, 00 EUR. Izsoles solis – 6000,00 EUR.

Šī ir jau trešā izsole, kurā tiek piedāvāts iegādāties zemesgabalu kopumu 15 331 m2 platībā. Pirmā izsole bija noteikta uz 17. janvāri, tad izsoles kopējā sākumcena bija 1 203 000,00 EUR. Taču dalībai izsolē neviens nepieteicās, un uz 27. martu tika noteikta atkārtota izsole, sākumcenu samazinot par 20% līdz 962 400, 00 EUR. Arī tā notika bez rezultātiem. Līdz ar to pašvaldība sludina 3. izsoli, pieteikties dalībai kurā var līdz 2024. gada 23. maija plkst. 17.00.

     Izsole notiks Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Konferenču zālē, Kr.Valdemāra    ielā 1, Daugavpilī 29. maijā plkst.17.00. Samaksa par objektu veicama saskaņā ar izsoles noteikumiem.

   Reģistrēties uz izsoli var Daugavpils pašvaldības centrālajā pārvaldē tās darba laikā,  Kr. Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 7. kabinetā, vai atsūtot dokumentus pa pastu (Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde, Īpašuma pārvaldīšanas departaments, Izsoles komisijai, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5401), dokumentu nosūtīšanas pasta zīmoga datums nedrīkst pārsniegt iesniegšanas termiņa datumu, vai elektroniski parakstītus uz izsoles komisijas priekšsēdētāja e-pasta adresi: aleksejs.nikolajevs@daugavpils.lv, kopš šī sludinājuma publicēšanasiesniedzot pieteikumu un izsoles noteikumos norādītos dokumentus, iepriekš samaksājot nodrošinājumu 10% no izsoles sākumcenas (962400.00 eiro), tas ir 96240,00 EUR un reģistrācijas maksu 100.00 EUR.

       Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā:

  • nodrošinājums - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22;
  • reģistrācijas maksa - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā LV17PARX0000850062000, AS „Citadele banka”, PARXLV22.

     Tālrunis uzziņām: 65404354, 65404358.

Pilna informācija par izsoli šeit.

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!