Ar pašvaldības atbalstu šogad plāno labiekārtot gandrīz 20 pagalmus Pilsētas ziņas

1288

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība īsteno vairākas programmas, kas ļauj daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem saņemt līdzfinansējumu īpašumu atjaunošanai un mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Ar pašvaldības atbalstu var uzlabot mājokļu energoefektivitāti, labiekārtot bērnu rotaļu laukumus, atjaunot balkonus un citus konstruktīvos elementus, izbūvēt vai atjaunot apgaismojuma sistēmu, uzstādīt atkritumu konteineru nojumes, atjaunot zālienus un soliņus, kā arī izbūvēt vai atjaunot brauktuves, ietves un stāvlaukumus.  Daugavpilieši arvien aktīvāk izmanto šādu iespēju sakārtot savus īpašumus.

Pašlaik lielākā aktivitāte novērojama stāvlaukumu izbūvē un asfalta seguma atjaunošanā. Saskaņā ar SIA „Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” („DDzKSU”) sniegtajiem datiem, šogad kopumā plānots sakārtot gandrīz 20 šādus objektus dažādās pilsētas apkaimēs. Dažu objektu dokumentācija vēl ir saskaņošanas stadijā, taču jau šobrīd pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma apmērs 9 projektiem sasniedzis 328 210 eiro.

Būvdarbi tika pabeigti māju pagalmos Gaismas ielā 2, Strādnieku ielā 87 un Ģimnāzijas ielā 34/36. Turpinās autostāvlaukumu būvniecība un asfalta seguma atjaunošana Ventspils ielā 41, Raipoles ielā 10, Aveņu ielā 33, Malu ielā 9, Vienības ielā 7, Teātra ielā 13 un Cialkovska ielā 3 un 8.

Pieteikt piemājas teritoriju dalībai programmā var ikviens dzīvokļa īpašnieks. Lai to izdarītu, jāuzraksta DDzKSU attiecīgs iesniegums. Vēlāk DDzKSU organizē sapulci vai veic īpašnieku aptauju. Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, nepieciešams saņemt 50%+1 dzīvokļu īpašnieka piekrišanu, bet gadījumā, ja tiks ierīkota autostāvvieta, būvdarbiem jāpiekrīt 2/3 no visiem dzīvokļu īpašniekiem. Ja attiecīgs lēmums tiek pieņemts, izstrādā projektu un veic iepirkumu. Ar iepirkuma rezultātiem DDzKSU iepazīstina īpašniekus. Ja atkal ir saņemta piekrišana, var sākt īstenot projektu.

Plašāka informācija par atbalsta veidiem un noteikumiem pieejama telefoniski, zvanot DDzKSU speciālistiem pa tālr. 654 07272, 654 07 275, 654 34043, kā arī uzņēmuma vietnē www.ddzksu.lv.

            Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Komunikācijas nodaļa.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!