Šobrīd Daugavpilī

APSTIPRINĀTA DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ 2030.GADAM Pilsētas ziņas

198
APSTIPRINĀTA DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS UN AUGŠDAUGAVAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ 2030.GADAM

Daugavpils dome un Augšdaugavas novada pašvaldības dome 14.oktobrī apstiprināja abu pašvaldību kopīgo ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kas būs spēkā līdz 2030.gadam. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir pašvaldības hierarhiski augstākais ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts pašvaldības attīstības redzējums jeb vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskā struktūra, vērtējot teritorijas attīstību ilgtermiņā.

Stratēģijas dokumenti pieejami šeit: