Šobrīd Daugavpilī

Aicina pieteikties ielu tirdzniecībai kioskos, kas būs uzstādīti Vienības laukumā Pilsētas ziņas

242
Aicina pieteikties ielu tirdzniecībai kioskos, kas būs uzstādīti Vienības laukumā

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk tekstā - Pārvalde)  aicina pieteikties tirgotājus, kas nodrošinās  tirdzniecību ar pārtikas precēm, karstiem bezalkoholiskiem dzērieniem, uzkodām un karstvīnu no šī gada 6. decembra līdz nākama gada 8. martam. Preču sortimentam jābūt raksturīgam Ziemassvētku noskaņojumam, ka arī jāatbilst slidotavas apmeklētāju  vēlmēm

Tiek paredzēts izveidot 3 tirdzniecības vietas jeb koka kioskus, kuri būs nodrošināti ar elektrības pieslēgumu (bezmaksas). Pretendentam, kuram Pārvalde devusi piekrišanu dalībai ielu tirdzniecībā, ir jāveic pašvaldības nodevas apmaksa 93 EUR apmērā par minēto periodu.

Pārvalde nozīmē speciālistus, kuri izvērtē pretendentu atbilstību dalībai ielu tirdzniecībā, kā arī nozīmē tirdzniecības vietu.

 

Pieteikšanās kārtība.

Pieteikumu iesniegšana

Līdz 22.novembrim

Pieteikumu izskatīšana un tirgošanas vietu nozīmēšana

no 25.novembra līdz 29.novembrim

Atļaujas sagatavošana, maksājumu veikšana un atļaujas izsniegšana

no 2. decembra līdz 5.decembrim


Ievērojot termiņus pieteikties var pie DPPI “Komunālās saimniecības pārvaldes” vides speciālistes Tatjanas Livčānes (pēc adreses Saules iela 5A, 113 kab., tālr. 65476479,), vai iesūtīt dokumentus dalībai elektroniski – tatjana.livcane@daugavpils.lv. Pieņemšanas laiks katru darba dienu plkst.8.00-10.00

Tirdzniecības vietas atļaujas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:

iesniegums;

o   reģistrācijas apliecības kopija;

o   pārtikas un veterinārā dienesta atļaujas kopija;

o   alkohola un tabakas tirdzniecības atļauju kopijas (ja nepieciešams);

o   tirdzniecībai paredzētā sortimenta saraksts un kioska darba laiks (obligāti).

 

Pretendents, iesniedzot Pārvaldei iesniegumu par dalību tirdzniecībā, apliecina ar savu parakstu to, ka ir iepazinies ar šī paziņojuma noteikumiem un tiem piekrīt.

 

Tikai pēc maksājuma apstiprinošā dokumenta iesniegšanas, dalībniekam tiks izsniegta tirdzniecības atļauja ar tirdzniecības vietu.