Šobrīd Daugavpilī

Aicina pieteikties aizbildņu apmācības programmā Pilsētas ziņas

360
Aicina pieteikties aizbildņu apmācības programmā

Sakarā ar kara darbībām Ukrainā un humāno krīzi, Latvijas iedzīvotāji aktīvi ir iesaistījušies dažāda veida palīdzības sniegšanā, tajā skaitā  piedāvājot iespēju uzņemt savā ģimenē bez vecāku gādības palikušos bērnus.

Tomēr, lai kļūtu par uzņemošo ģimeni – viesģimeni, aizbildni vai audžuģimeni, neatkarīgi no tās formas, ir nepieciešama ne tikai pieredze bērnu audzināšanā, bet arī teorētiskās zināšanas un  praktiskas iemaņas bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpē.

Tāpēc mēs, Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība ‘DOMUS’ speciālisti, cilvēkiem, kas vēlas sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušiem bērniem un savā ģimenē uzņemt bērnu/us, kā arī jau esošiem aizbildņiem,

piedāvājam attālināti, bez maksas apgūt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā saskaņoto deviņu moduļu Aizbildņu apmācības programmu.

Mācību programmas mērķis: Sniegt profesionālas zināšanas un prasmes, kas  nepieciešamas aizbildņiem efektīvai bērna aprūpes un audzināšanas pienākumu veikšanai.

Plānotais programmas rezultāts:

  • Izpratne par bērna fiziskajās un emocionālajām pamatvajadzībām, kā arī prasme nodrošināt bērna vajadzībām atbilstošu aprūpi un uzraudzību;
  • Spēja novērot, atpazīt kavētās attīstības pazīmes un saprast pārdzīvotās traumas, to ietekmi uz bērna attīstību un uzvedību;
  • Izpratne par bērnam nozīmīgu saikņu ietekmi un prasme veicināt attiecību uzturēšanu bērnam ar izcelsmes ģimeni, citām bērnam nozīmīgām personām;
  • Izpratne par drošas piesaistes nozīmi un prasme radīt bērnam drošu ģimenisku vidi, kā arī spēja veidot atbalstošas mūžilgas attiecības;
  • Spēja darboties komandā un sadarboties ar speciālistiem, organizācijām bērna labklājības nodrošināšanai.

 

Aizbildņu apmācības programmas 1.moduļa apguvi sāksim

22.03.2022. plkst. 18:00 ZOOM platformā.

 

Pieteikšanās: e-pastā domusbiedriba@gmail.com

vai telefoniski 22312018,

vai tīmekļvietnē www.domusatbalsts.lv

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības „DOMUS”

valdes priekšsēdētāja Kristīne Ozola