Šobrīd Daugavpilī

7. aprīlī ekspluatācijā nodota skolas ēka Parādes ielā 7 Pilsētas ziņas

106
7. aprīlī ekspluatācijā nodota skolas ēka Parādes ielā 7

Pēc rekonstrukcijas ekspluatācijā nodota  bijušās 5. pamatskolas ēka Parādes ielā 7. Šeit, tāpat kā vairākās citās pilsētas skolās, piesaistot ERAF līdzfinansējumu, tika nomainītas ūdensapgādes, ventilācijas un apkures sistēmas, veikta iekšējā pārbūve un būtiski uzlabota mācību iestādes materiāli-tehniskā bāze. Uz renovēto ēku plānots pārcelt «Saskaņas» pamatskolu, savukārt uz tās tagadējam telpām Saules ielā 7 pārcelsies bērnu un jauniešu centrs "Jaunība".

Pirms dažiem gadiem objekts Parādes ielā 7 tika nosiltināts. Tagad  izremontētas ne tikai mācību klases, bet arī citas telpas. Atjaunota sporta zāle, kurai tagad ir lielisks grīdas pārklājumus, renovēta aktu zāle, bet specializētajās klasēs, piemēram, ķīmijas, informātikas un mājturības kabinetos, uzstādīts jauns aprīkojums.

Skolas telpas ir pielāgotas personām ar kustības traucējumiem.

«Saskaņas» skolas pārcelšanos plāno pakāpeniski uzsākt aprīļa beigās. Ja situācija ar Covid-19 uzlabosies, bērni varēs mācīties jaunajās telpās jau no 1. septembra.