Šobrīd Daugavpilī

3. decembris - Starptautiskā cilvēku ar invaliditāti diena Pilsētas ziņas

304
3. decembris - Starptautiskā cilvēku ar invaliditāti diena

3. decembrī tiek atzīmēta Starptautiskā cilvēku ar invaliditāti diena. Jau ierasts, ka šajā dienā sabiedrība aktualizē cieņpilnu attieksmi un rūpes par cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņiem būtu iespēja justies kā pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem.

Daugavpilī dzīvo apmēram 8900 cilvēku ar invaliditāti. Daudzi no viņiem ir iesaistīti dažādās personu ar invaliditāti biedrībās, kuras aktīvi darbojas savu biedru un pilsētas labā. Šogad pēc invalīdu NVO iniciatīvas Daugavpils pilsētas pašvaldībā tika izbūvēta speciāli aprīkota pludmale personām ar invaliditāti Lielā Stropu ezera krastā. Tas ir ļoti nozīmīgs solis pilsētvides pielāgošanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Cilvēki ar invaliditāti ir aktīvi un ar sabiedrisko organizāciju starpniecību aizstāv savas tiesības, piedalās sabiedriskajā dzīvē. Daudzi no invalīdu NVO biedriem saņem pilsētas un valsts apbalvojumus un veicina dzimtās pilsētas atpazīstamību.

Daugavpils pilsētas pašvaldība sniedz nozīmīgu sociālo atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti. Tie ir ne tikai dažāda veida sociālie pabalsti, bet arī plašs sociālo pakalpojumu komplekss. Tiek īstenots deinstitucionalizācijas (DI) process, kurā ietvaros 2022. gadā Daugavpils cietoksnī, Komandanta ielā 3 darbu uzsāka Ģimenes māja “Pīlādzis”, kur dzīvo arī bērni ar invaliditāti.  18. Novembra ielā 354V atvērti jaunie “Grupu dzīvokļi” personām ar garīga rakstura traucējumiem. DI projekta ietvaros pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja saņemt arī specializēto darbnīcu, dienas aprūpes centra un sociālā mentora pakalpojumus. Bērni ar funkcionālajiem traucējumiem, kuri ir iesaistīti DI procesā, saņem mūzikas terapijas kanisterapijas un reitterapijas pakalpojumus, apmeklē fizioterapeita nodarbības, t.sk. baseinā, saņem psihologa, osteopāta konsultācijas un citus pakalpojumus.

Starptautiskajā personu ar invaliditāti dienā Daugavpils Sociālais dienests iekvienam novēl veselību, labklājību, neizsīkstošu enerģiju, tuvinieku mīlestību un rūpes!

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests”

sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.