15. maijs - nekustamā īpašuma nodokļa par 2. ceturksni apmaksas termiņš Pilsētas ziņas

133
15. maijs - nekustamā īpašuma nodokļa par 2. ceturksni apmaksas termiņš

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība atgādina, ka 2024.gada 15.maijā ir nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) otrā ceturkšņa samaksas termiņš.

Aicinām nodokļa maksātājus savlaicīgi samaksāt NĪN, jo saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu - Par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu.

Nokavējuma nauda netiek aprēķināta, ja pašvaldība saņem maksājumu piecu darba dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

Pašvaldība informē, ka nodokļa maksātājiem, kuriem objektīvu iemeslu dēļ nebūs iespējams savlaicīgi un pilnā apmērā samaksāt NĪN par 2024.gada 2.ceturksni, ir iespēja pagarināt NĪN samaksas termiņu, sadalot nokavēto NĪN maksājumu termiņos uz laiku līdz 12 mēnešiem atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajam. Nodokļa maksātājam motivēts rakstveida iesniegums nodokļu administrācijai jāiesniedz ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās. NĪN samaksas termiņa pagarinājuma gadījumā, nokavētajam NĪN maksājumam tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0.0125% (vienas ceturtās daļas apmērā no likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļā noteiktās nokavējuma naudas) par katru dienu visā kavējuma periodā.

Tiem nodokļu maksātājiem, kuriem ir kavēti iepriekšējo periodu maksājumi, lūgums pirms maksājuma veikšanas precizēt nokavējuma naudu uz maksāšanas brīdi, sazinoties ar nodokļu administrācijas darbiniekiem:

 1. NĪN aprēķina un maksājumu veikšanas jautājumos:

-    juridiskajām personām zvanot pa tālruņiem – 65404379, 65404386, vai rakstot uz e-pasta adresi tamara.demjanova@daugavpils.lv; tatjana.janpavle@daugavpils.lv;

-        fiziskajām personām zvanot pa tālruņiem – 65404369, 65422304, 65404363, 65404390, vai rakstot uz e-pasta adresi irina.sinicina@daugavpils.lv; iveta.poplavska@daugavpils.lv; arianda.desjatnika@daugavpils.lv; tatjana.leonova@daugavpils.lv.

 1. NĪN parāda piedziņas jautājumos zvanot pa tālruņiem – 65404323, 65404336, vai rakstot uz e-pasta adresi inara.kursite@daugavpils.lv; inga.akmenkalne@daugavpils.lv

Apmaksāt NĪN ir iespējams:

 • valsts pārvaldes pakalpojumu portālālatvija.gov.lv e-pakalpojumā “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”, izmantojot internetbanku vai elektroniskā paraksta rīku.
 • portālā epakalpojumi.lv sadaļā “Nekustamais īpašums. Mans nekustamā īpašuma nodoklis”, izmantojot internetbanku vai elektroniskā paraksta rīku.

Veikt nodokļa samaksu portālos ir ļoti ērti, jo nodokļa maksātājam automātiski uzrādās maksājuma veikšanai nepieciešamā informācija.

 • bankās un internetbankās kādā no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000077325, banku kontiem:

- AS "Citadele banka", konta Nr.LV17PARX0000850062000;

- AS "SEB banka", konta Nr.LV10UNLA0005011130526;

- AS "SWEDBANK", konta Nr.LV69HABA0001402041250;

- Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV47RIKO0002011004423.

Veicot maksājumus bankās vai internet bankā, maksājuma mērķī precīzi jānorāda: NĪN,  maksāšanas paziņojuma numurs vai nodokļa maksātāja personīgā konta numuri par zemi un par ēkām, vai īpašuma adrese un kadastra numurs, par kuru tiek veikts maksājums. Gadījumā, ja nodokļa samaksa tiek veikta par citu personu, obligāti jānorāda maksājuma mērķī: NĪN un tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, par kuru tiek veikts NĪN maksājums.

 • veikalu tīklā “Maxima” ar bankas maksājumu karti vai skaidrā naudā.

Veicot NĪN samaksu veikalu tīklā “Maxima”, kasierim jāuzrāda maksāšanas paziņojums par NĪN.

Komisijas maksa par pakalpojumu ir 0,50 eiro.

 • Narvesen tirdzniecības vietās ar bankas maksājumu karti vai skaidrā naudā.

Veicot NĪN samaksu Narvesen tirdzniecības vietās, Narvesen tirdzniecības vietas pārdevējam  jāuzrāda maksāšanas paziņojums par NĪN.

Komisijas maksa par pakalpojumu ir 0,60 eiro.

 • VAS „Latvijas pasts” nodaļās visā Latvijā ar bankas maksājumu karti vai skaidrā naudā.

Veicot NĪN samaksu, VAS “Latvijas pasts” darbiniekam jāuzrāda maksāšanas paziņojums par NĪN.

Daugavpils pasta nodaļu adrese un darba laiks:

1)      18.novembra ielas pasta nodaļa, 18. novembra iela 136, Daugavpils, LV-5417.

Darba laiks P - Sv 09.00 - 20.00;

2)      Solo pasta nodaļa, Rīgas iela 9, Daugavpils, LV-5401.

Darba laiks P - Sv 08.00 - 20.00;

3)      Jaunās forštates pasta nodaļa, Aveņu iela 26, Daugavpils, LV-5422.

Darba laiks P - P 08.30 - 17.00;

4)      Jaunbūves pasta nodaļa, Strādnieku iela 84, Daugavpils, LV-5417.

Darba laiks P - P 08.00 - 18.00;

5)      Ķīmijas pasta nodaļa, Jātnieku iela 78B, Daugavpils, LV-5410.

Darba laiks P - P 08.30 – 17.30.

 

Komisijas maksa par pakalpojumu ir 0,50 eiro.

 • Daugavpils valstspilsētas pašvaldības informācijas centrā (Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils) bez komisijas maksas caur POS terminālu, izmantojot bankas maksājumu karti.

 15. maijs - nekustamā īpašuma nodokļa par 2. ceturksni apmaksas termiņš

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība atgādina, ka 2024.gada 15.maijā ir nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) otrā ceturkšņa samaksas termiņš.

Aicinām nodokļa maksātājus savlaicīgi samaksāt NĪN, jo saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu - Par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu.

Nokavējuma nauda netiek aprēķināta, ja pašvaldība saņem maksājumu piecu darba dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

Pašvaldība informē, ka nodokļa maksātājiem, kuriem objektīvu iemeslu dēļ nebūs iespējams savlaicīgi un pilnā apmērā samaksāt NĪN par 2024.gada 2.ceturksni, ir iespēja pagarināt NĪN samaksas termiņu, sadalot nokavēto NĪN maksājumu termiņos uz laiku līdz 12 mēnešiem atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajam. Nodokļa maksātājam motivēts rakstveida iesniegums nodokļu administrācijai jāiesniedz ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās. NĪN samaksas termiņa pagarinājuma gadījumā, nokavētajam NĪN maksājumam tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0.0125% (vienas ceturtās daļas apmērā no likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļā noteiktās nokavējuma naudas) par katru dienu visā kavējuma periodā.

Tiem nodokļu maksātājiem, kuriem ir kavēti iepriekšējo periodu maksājumi, lūgums pirms maksājuma veikšanas precizēt nokavējuma naudu uz maksāšanas brīdi, sazinoties ar nodokļu administrācijas darbiniekiem:

 1. NĪN aprēķina un maksājumu veikšanas jautājumos:

-     juridiskajām personām zvanot pa tālruņiem – 65404379, 65404386, vai rakstot uz e-pasta adresi tamara.demjanova@daugavpils.lv; tatjana.janpavle@daugavpils.lv;

-          fiziskajām personām zvanot pa tālruņiem – 65404369, 65422304, 65404363, 65404390, vai rakstot uz e-pasta adresi irina.sinicina@daugavpils.lv; iveta.poplavska@daugavpils.lv; arianda.desjatnika@daugavpils.lv; tatjana.leonova@daugavpils.lv.

 1. NĪN parāda piedziņas jautājumos zvanot pa tālruņiem – 65404323, 65404336, vai rakstot uz e-pasta adresi inara.kursite@daugavpils.lv; inga.akmenkalne@daugavpils.lv

Apmaksāt NĪN ir iespējams:

 • valsts pārvaldes pakalpojumu portālālatvija.gov.lv e-pakalpojumā “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”, izmantojot internetbanku vai elektroniskā paraksta rīku.
 • portālā epakalpojumi.lv sadaļā “Nekustamais īpašums. Mans nekustamā īpašuma nodoklis”, izmantojot internetbanku vai elektroniskā paraksta rīku.

Veikt nodokļa samaksu portālos ir ļoti ērti, jo nodokļa maksātājam automātiski uzrādās maksājuma veikšanai nepieciešamā informācija.

 • bankās un internetbankās kādā no Daugavpils valstspilsētas pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000077325, banku kontiem:

- AS "Citadele banka", konta Nr.LV17PARX0000850062000;

- AS "SEB banka", konta Nr.LV10UNLA0005011130526;

- AS "SWEDBANK", konta Nr.LV69HABA0001402041250;

- Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.LV47RIKO0002011004423.

Veicot maksājumus bankās vai internet bankā, maksājuma mērķī precīzi jānorāda: NĪN,  maksāšanas paziņojuma numurs vai nodokļa maksātāja personīgā konta numuri par zemi un par ēkām, vai īpašuma adrese un kadastra numurs, par kuru tiek veikts maksājums. Gadījumā, ja nodokļa samaksa tiek veikta par citu personu, obligāti jānorāda maksājuma mērķī: NĪN un tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, par kuru tiek veikts NĪN maksājums.

 • veikalu tīklā “Maxima” ar bankas maksājumu karti vai skaidrā naudā.

Veicot NĪN samaksu veikalu tīklā “Maxima”, kasierim jāuzrāda maksāšanas paziņojums par NĪN.

Komisijas maksa par pakalpojumu ir 0,50 eiro.

 • Narvesen tirdzniecības vietās ar bankas maksājumu karti vai skaidrā naudā.

Veicot NĪN samaksu Narvesen tirdzniecības vietās, Narvesen tirdzniecības vietas pārdevējam  jāuzrāda maksāšanas paziņojums par NĪN.

Komisijas maksa par pakalpojumu ir 0,60 eiro.

 • VAS „Latvijas pasts” nodaļās visā Latvijā ar bankas maksājumu karti vai skaidrā naudā.

Veicot NĪN samaksu, VAS “Latvijas pasts” darbiniekam jāuzrāda maksāšanas paziņojums par NĪN.

Daugavpils pasta nodaļu adrese un darba laiks:

6)      18.novembra ielas pasta nodaļa, 18. novembra iela 136, Daugavpils, LV-5417.

Darba laiks P - Sv 09.00 - 20.00;

7)      Solo pasta nodaļa, Rīgas iela 9, Daugavpils, LV-5401.

Darba laiks P - Sv 08.00 - 20.00;

8)      Jaunās forštates pasta nodaļa, Aveņu iela 26, Daugavpils, LV-5422.

Darba laiks P - P 08.30 - 17.00;

9)      Jaunbūves pasta nodaļa, Strādnieku iela 84, Daugavpils, LV-5417.

Darba laiks P - P 08.00 - 18.00;

10)  Ķīmijas pasta nodaļa, Jātnieku iela 78B, Daugavpils, LV-5410.

Darba laiks P - P 08.30 – 17.30.

 

Komisijas maksa par pakalpojumu ir 0,50 eiro.

 • Daugavpils valstspilsētas pašvaldības informācijas centrā (Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils) bez komisijas maksas caur POS terminālu, izmantojot bankas maksājumu karti.

 

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!