Šobrīd Daugavpilī

21. februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena Izglītības ziņas

777
21. februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena

21.februārī pēc UNESCO iniciatīvas pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās valodas dienu, lai uzsvērtu valodu un kultūru daudzveidību, veicinātu sabiedrības saliedētību, toleranci un starpkultūru dialogu. Arī Latvijā jau vairākus gadus Starptautiskajai dzimtās valodas dienai tiek veltīti dažādi izglītojoši un kultūras pasākumi.

Dzimtajai valodai piemīt sava raksturīgā smarža un garša, ko var izbaudīt dažādi, tāpēc arī Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs šajā un arī citās dienās notiks pasākumi, aktivitātes, konkursi, mācību stundas u.c. par godu dzimtajai valodai, jo dzejnieks J.Peters ir teicis: „Kā var mācīties citu valodu? Zinot savu valodu.”

 

Dzimtās valodas diena_21.02.2019.

Izglītības iestāde

Pasākuma nosaukums

Norises vieta un laiks

Mērķauditorija

Daugavpils Valsts ģimnāzija

Konkursa "Vai tu esi gudrāks par  latviešu valodas skolotāju?" fināls

DU (parādes ielā 1), 317.aud., plkst.13.30

7.-9.klašu skolēni

Mācību stundās darbs ar skanīgākajiem un skaistākajiem vārdiem un to nozīmēm latviešu valodā

Februāris, saskaņā ar stundu sarakstu

11.-12.klašu skolēni

Daugavpils Krievu vidusskola-licejs

Stunda “Dzimtās valodas vērtība un skaistums”

Stundu laikā

Skolēni

Daugavpils 3.vidusskola

Skatuves runas konkurss

Skolas aktu zālē, plkst.14.15

1.-12.klašu skolēni

Daugavpils Centra vidusskola

„UNESCO – Starptautiskā dzimtās valodas diena”

202.kab., plkst.14.25 (19.02.)

 7.-12.klašu skolēni (literārās jaunrades pulciņš)     

Skolas konkurss „Mana pasaka, pasaciņa...”

202.kab., plkst.10.25 (22.02.)

4.klašu skolēni

„ĀBECES SVĒTKI”

Skolas aktu zālē, plkst.11.35 (22.02.)

1.klašu skolēni

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola

Starptautiskā skaļās lasīšanas diena

Skolā (01.02.)

Skolēni

Daugavpils 9.vidusskola

Aktivitāte „Valodu daudzveidībā”

Skolas vestibils

1.-12.klašu skolēni, skolotāji, vecāki

Daugavpils 10.vidusskola

Akcija „Latviski par dzimto valodu” (brīvais raksts, piecrinde u.c.)

Latviešu valodas stundu laikā

1.-12.klašu skolēni

Mazākumtautību (krievu) valodas nedēļa

04.-07.03.

1.-5., 7.-8., 10.-11.klašu skolēni

Daugavpils 13.vidusskola

Jautrā gramatika

Skolā, plkst.11.30

1.klases skolēni

Jautrā gramatika

Skolā, plkst.8.45

1.klases skolēni

Krievu valodas rakstības vēsture

Skolā, plkst.10.25

4.klases skolēni

Poētiskās pārdomas par dzimto valodu

Skolā, plkst.13.30

9. klases skolēni

 

Literāri muzikālā kompozīcija „Daba krievu dzejā un mūzikā”

Skolā, plkst.12.30

6. klases skolēni

Daugavpils 15.vidusskola

Svinot pasaules dzimtās valodas dienu

Skolas aktu zālē, plkst.13.30 (20.02.)

5.klašu skolēni

Daugavpils 17.vidusskola

Latviešu dziesmas starpbrīžos un tematiska radiopārraide

Skolā

Skolas skolēni

“Izpriecājies ar angļu valodas alfabētu”

18.02.-25.02.–sagatavošanās posms; 27.02. – galarezultāts

3.klase

Diktāts krievu valodā “Grāmatnieks”

Skolā

7.- 9. un

10.-12.klases skolēni

Daugavpils 11.pamatskola

Plakātu izstāde “Atzīsties mīlestībā savā dzimtajā valodā”

Daugavpils 11.pamatskolā (21.02.-22.02.)

1.-9.klases izglītojamie

Daugavpils Saskaņas pamatskola

“Dzimtās valodas krātuve – tautasdziesma”

Mācību stundu laikā

1.klases izglītojamie

“Es mīlu dzimto valodu”

Mācību stundu laikā

2.klases izglītojamie

“Dzimtās valodas valstī”

Mācību stundu laikā

2. un 4.klases izglītojamie

“Dzimtās valodas labirinti”

Mācību stundu laikā

5.klases izglītojamie

“Mana dzimtā valoda – mana bagātība”

Mācību stundu laikā

6.klases izglītojamie

Radiopārraide “Mana dzimtā valoda”

Visā skolā plkst.9.00

1.-9.klašu izglītojamie

Skatuves runas konkurss

Skolas aktu zālē, plkst.14.20

5.-9.klašu skolēni

Skolas aktu zālē, plkst.13.15 (22.02.)

1.-4.klašu skolēni

Daugavpils Vienības pamatskola

Zīmējumu izstāde

„Mana dzimtā valoda”

Skolas gaiteņos

1.– 5.klases skolēni

Akrostihu izstāde

„VALODA”

6.–9.klases skolēni

Prezentācija veltīta Starptautiskajam pirmiedzīvotāju valodu gadam, par lībiešu valodu

Skolas ekrānā

Visiem

Radiopārraide

 

Visiem

Daugavpils Stropu pamatskola–attīstības centrs

Eseju konkurss „Mana valoda”

Stundu laikā

8.-9.klašu skolēni

Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde

Kino diena. Latviešu filmu studiju „Animācijas brigāde” un „Rija” uzņemtās multfilmas „Kraukšķītis”, „Zīļuks”, „Tīģeris”, „Velniņi” (latviešu grupās) un „Ābolu maiss”, „Trīs kaķēni” (mazākumtautību grupās) skatīšanās un apspriede

Visas dienas garumā, atbilstoši dienas režīmam

Bērni no 3-7 gadu vecumam

Radošo darbu izstāde „Es Latvijai, Latvija man!”

Latviešu tautas rotaļas

Logopēda nodarbība „Pasakas par mēles mežģiem”

Bērni no 6-7 gadu vecumam

Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde

Tematiskas nodarbības, kas veltītas Dzimtās valodas dienai „Es Lielajā pasaulē”

Iestādes grupas telpās, no plkst.9.00 līdz plkst.10.00

Vecākās un sagatavošanas grupas bērni

Daugavpils pilsētas 7.pirmsskolas izglītības iestāde

Tematiskā aktivitāte

„Dzejolīšu pasaulē”

Grupas telpās, plkst.10.00

Izglītojamie (3-4 gadi)

Tematiskā aktivitāte

„Mīļvārdiņu vārdnīca”

Tematiskā aktivitāte

 „Bitītes draiskojās”

Grupas telpā, plkst.9.30

Izglītojamie (4-5 gadi)

Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestāde

Bērnu radošo darbu izstāde „Mans mīļākais burtiņš”

Grupās, plkst.9.00

2-3gadi veci bērni

Bērnu radošo darbu izstāde „Mans burvju burtiņš”

4-5 gadi veci bērni

Pasākums „Ceļojums pa M.Stārastes pasakām”

3-4 gadi veci bērni

Aktivitāte „Pasaku burtiņi manā valodā”

5-7 gadi veci bērni

Daugavpils pilsētas 9.speciālās pirmsskolas izglītības iestāde

Interaktīva rotaļnodarbība ,,Zinu, protu, skaisti runāju…’’

Iestādē,

plkst.15.00 un

plkst.16.00

 

3-4 gadīgi bērni

5-7 gadīgi bērni

Daugavpils pilsētas

10.pirmsskolas izglītības iestāde

Literārais rīts. Tautas pasaku lasīšana un inscenēšana

Vecumgrupās,

no plkst.9.30. līdz plkst.10.30

3-7 gadus veci bērni

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde

“Dzimtā valodiņa”

Iestādē, plkst.9.30

3 gadīgie audzēkņi

“Starptautiskās dzimtās valodas dienai veltīts pasākums

„Ciemos pie vecmāmiņas”

ES Erasmus+ KA 2 projekta „Tolerantai un cieņpilnai skolai” ietvaros

Iestādē, plkst.10.00

4-6 gadi

Starptautiskās dzimtās valodas dienai veltīts

pasākums „Latviešu tautas tradīcijas”

ES Erasmus+ KA 2 projekta „Tolerantai un cieņpilnai skolai” ietvaros

Iestādē, plkst.10.30

5-7 gadi

Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestāde

Rotaļnodarbība „Skani, mana valodiņa!”

Grupā, plkst.9.00

Sagatavošanas grupas bērni

Izstāde+rotaļnodarbība „Pirmā vārdiņa pasaka”

Grupā, plkst.10.00

Vecākās grupas bērni

 

Rotaļnodarbība „Tautasdziesmu kamolītis”

Grupā, plkst.9.00

 

Vidējā vecuma grupas bērni

Nodarbība projekta ietvaros, tikšanās ar bērnu bibliotēkas pārstāvjiem “Mana mazā bibliotēka”

Grupās, no plkst.9.00 līdz plkst.10.00

Sagatavošanas un vecākās grupas bērni

 

Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestāde

Daiļlasītāju konkurss

Pirmsskolā, plkst.9.30

4-7 gadus veci bērni

Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde

Viktorīna „Vārdu vācelīte”

Pirmsskolā, no plkst.10.00 līdz plkst.11.00

6-7 gadus veci bērni

Daugavpils pilsētas 15.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde

„Krievu valodas pārzinātāji”

Grupā, plkst.16.30 (20.02.)

jaukta vecuma izglītojamie un viņu vecāki

„Ceļojums krievu valodas pasaulē”

Grupā, plkst.09.30

5 gadus veci izglītojamie

„Senslāvu rats”

Grupā, plkst.1030 (22.02.)

6 gadus veci izglītojamie

„Pa krievu tautas pasaku lappusēm”

Grupā, plkst.16.00 (27.02.)

4 gadus veci izglītojamie

Daugavpils pilsētas 18.pirmsskolas izglītības iestāde

“Skani mana valodiņa”

Iestādes grupās, no plkst.9.00 līdz plkst.9.30

Vecākās grupas bērni

“Raiti, raiti valodiņa ”

Sagatavošanās grupas bērni

Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestāde

Viktorīna „Dzimtā valoda – māmiņas un tēta valodiņa”

Iestādē

Audzēkņi (5-6 gadīgi)

Sadarbības rotaļdarbība „Katrai valodai savi vārdiņi”

Audzēkņi (4-5 gadīgi)

Kustību rotaļdarbība „Raiti, raiti šķetinu pasaules valodu kamolīti”

Iestādē (22.02.)

Audzēkņi (3 gadīgi)

Bērnu zīmējumu izstāde „Es valodu pasaulē”

Iestāde (21.02.-22.02.)

Visu grupu audzēkņi

Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestāde

Dzimtās valodas dienai veltīts pasākums “Lai skan dzejolis manā dzimtajā valodā!”

Iestādē,

plkst.9.00 un plkst.9.45

(26.02.)

Sagatavošanas grupu audzēkņi un vecāki (pasākumu varēs vērot video ierakstā)

Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestāde

Tematiskā nodarbība „Dzimtās valodas diena”

Sagatavošanas vecākajās grupās

6-7 gadīgi un 5-6 gadīgi bērni

Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestāde

Tematiskais pasākums bērniem „Cik dažādi mēs esam”

Iestādē no plkst.9.00 līdz plkst.10.00

Sagatavošanas grupu bērni, pedagogi

Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde

Krievu tautas pasakas „Zaķīša namiņš” teatralizācija

Plkst.11.30

Jaunākā vecuma grupas audzēkņi

„Mani jautrie burti”

Plkst.9.30

Vidējā vecuma grupas audzēkņi

Viktorīna „Ceļojums pa Krievu tautas pasaku valstību”

Plkst.11.00

Vecākā- sagatavošanas vecuma grupas audzēkņi

Krievu tautas pasakas „Dūrainītis” teatralizācija

Plkst.9.00

Jaunākā vecuma grupas audzēkņi

Jautras krievu tautas rotaļas

Plkst.10.30

Vecākā- sagatavošanas vecuma grupas audzēkņi

Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde

“M.Stārastes stāstu brīnumzeme”

Iestādē, plkst.10.00

4-7 gadīgi bērni (latviešu grupa)

“A.Puškina pasaku pasaulē”

Iestādē, plkst.10.20

6-7 gadīgi bērni (mazākumtautību grupa)

“Valodas krāšņums dzejā”

Iestādē, plkst.10.00

5-6 gadīgi bērni (mazākumtautību grupa)

Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības iestāde

„Krievu tautas tradīcijas”

Iestādē, plkst.9.00 (19.02.) 

Pirmsskolas vecuma bērni – 6 gadi

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestāde

Latviešu šūpuļdziesmu pasaulē

Grupās, visas dienas garumā, integrējot mācību procesā

2-4 gadus veci bērni

„Nāc bāliņi rotaļā, nāc māsiņa dejiņā”

4 -5 gadus veci bērni

Ceļojums valodu daudzveidībā

Grupās, no plkst.9.00 līdz plkst.11.00

5-7 gadus veci bērni

Daugavpils Ruģeļu pirmsskolas izglītības iestāde

Bibliotēkas apmeklēšana, pasākums “Mana mīļāka grāmata”

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle “Gaismas bibliotēka”, plkst.10.00-11.00

5-6 gadu vecuma bērni (plkst.10.00 - latviešu grupa “Pūcīte”, plkst.10.30 - mazākumtautību grupa “Bitīte”)

 

 

Informāciju apkopoja

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ilona Bohāne

(tālr.65432102)