Šobrīd Daugavpilī

STEM pedagogi apgūst praktiskas iemaņas klātienē Izglītības ziņas

718
STEM pedagogi apgūst praktiskas iemaņas klātienē

2021. gada 8. un 9. oktobrī tika īstenotas STEM pedagogu apmācības Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju laboratorijās, klātienē. Tādējādi, jau ierastās apmācības tiešsaistē tika papildinātas ar atbilstoši epidemioloģiskajām nosacījumiem organizētām klātienes nodarbībām – eksperimentālo un praktisko daļu DU laboratorijās. Apmācību dalībniekiem tika sniegta ekskluzīva iespēja ļauties pētnieciskai darbībai, veikt eksperimentus, iedziļināties nanotehnoloģiju pasaulē, kā arī diskutēt par uzņēmējdarbības jautājumiem. Daugavpils Universitāte nodrošina tālākizglītības apmācību programmas īstenošanu, kombinējot attālinātās un klātienes nodarbības.

Klātienes apmācības ietvēra sevī biznesa vides aspektu izpēti, nanotehnoloģiju nozīmes un ietekmi ikdienas dzīvē izpratnes veidošanu, tika piedāvāta iespēja praktiski pielietot pētnieciskās prasmes un pilnveidot mācīšanas procesus STEM zinātņu jomās.

Apmācības tiek īstenotas  ar mērķi bagātināt skolotāju zināšanas, prasmes un kompetences STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika) un uzņēmējdarbības izglītības jomā, veicinot inovatīvu zināšanu apguvi un piedāvājot jaunus mācīšanās rīkus, tādējādi nodrošinot uz pētījumiem balstītas zināšanas un stiprinot skolotāju spēju iedvesmot un motivēt un atbalstīt jauniešus pievērsties vairāk dabaszinātņu un tehnoloģiju studijām savu nākotnes mērķu īstenošanai un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. Kopumā projektā tiks organizēti četri apmācību cikli. Viens cikls jau aizritējis, divi plānoti nākamajā gadā. Šajā apmācību ciklā piedalās pedagogi no visas Latvijas. Apmācību dalībnieki saņems sertifikātu kā apliecinājumu par apgūtajām tēmām.

Apmācības tiek īstenotas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programma “Pētniecība un izglītība” aktivitāte “Inovācijas centri” programmas projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”,  Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4 ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM un uzņēmējdarbības jomā, izstrādājot un īstenojot izglītojošas programmas, interaktīvas tematiskās nodarbības, koprades telpas un citus interaktīvus pasākumus pedagogiem un skolēniem. Projekta vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome, savukārt sadarbības partneri ir Daugavpils Universitāte un Tronheimas Zinātnes centrs (Norvēģijā).

Liene Leikuma-Rimicāne,

Projekta eksperts zinātnes un pētniecības jautājumos

Daugavpils Universitāte

liene.rimicane@du.lv

 

Vairāk informācijas par projektu:

Jolanta Ūzuliņa, projekta koordinatore

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļa

Jolanta.uzulina@daugavpils.lv

www.daugavpils.lv