Šobrīd Daugavpilī

Situācija Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs uz 29.10.2021. Izglītības ziņas

493
Situācija Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs uz 29.10.2021.

Šajā nedēļā skolēniem bija pagarinātās rudens brīvdienas, savukārt pirmsskolās mācību process joprojām pamatā notika klātienē. Arī šonedēļ Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde no pilsētas izglītības iestādēm saskaņošanai saņēma rīkojumus par attālinātā mācību procesa noteikšanu gan individuāli (skolās un pirmsskolās), gan grupām pirmsskolās.  

Nedēļas laikā, no 25.-29.oktobrim, pavisam no 14 pilsētas izglītības iestādēm (2 skolām, 12 pirmsskolām) Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē tika saņemti rīkojumi saskaņošanai par izglītojamiem noteikto attālināto mācību procesu (30 gadījumi). Pagājušajā nedēļā saņemto rīkojumu skaits bija nedaudz lielāks (57 gadījumi no 23 pilsētas izglītības iestādēm: 11 skolām un 14 pirmsskolām).

Apkopojot informāciju, var secināt, ka šajā nedēļā individuālā karantīna bija noteikta divu skolu 11 skolēniem un vienas pirmsskolas 2 bērniem (pagājušajā nedēļā – desmit skolu 31 skolēnam un divu pirmsskolu 6 bērniem), karantīna daļai grupas – piecu pirmsskolu 9 grupām  (pagājušajā nedēļā – septiņu pirmsskolas 10 grupām), bet karantīna visai grupai – septiņu pirmsskolu 8 grupām (pagājušajā nedēļā – septiņu pirmsskolu 7 grupām).  

Apkopojot kopējo statistisko informāciju no iepriekšējām nedēļām līdz nākamās nedēļas sākumam, t.i., uz 01.11.2021., redzams, ka sakarā ar to, ka skolās bija skolēnu rudens brīvdienas, nevienas skolas nevienai klasei nav noteikta karantīna (uz 22.10.2021. – septiņu skolu 15 klasēm), savukārt joprojām:

  • karantīna visai 5-6gadīgo bērnu grupai noteikta septiņu pirmsskolu 10 grupām (uz 22.10.2021. astoņu pirmsskolu 8 grupām);
  • karantīna daļai klases noteikta vienas skolas 4 klasēm (uz 22.10.2021. – vienas skolas 1 klasei);
  • karantīna daļai 5-6gadīgo bērnu grupai noteikta piecu pirmsskolu 7 grupām (uz 22.10.2021. – septiņu pirmsskolu 10 grupām);
  • individuālā karantīna dažādās klasēs noteikta piecu skolu 22 skolēniem (uz 22.10.2021. – vienpadsmit skolu 68 skolēniem);
  • individuālā karantīna 5-6gadīgo bērnu grupās noteikta divu pirmsskolu 7 bērniem (uz 22.10.2021. – divu pirmsskolu 8 bērniem).

01.11.2021. pēc skolēnu rudens brīvdienām skolēniem turpināsies mācību process, tikai 1.-3.klašu skolēni mācīsies klātienē, bet 4.-12.klašu skolēni – attālināti.

Informāciju sagatavoja

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde