Šobrīd Daugavpilī

Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 2021. gada 22. februāri Izglītības ziņas

214
Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 2021. gada 22. februāri

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, ņemot vērā skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – pirmsskola) sniegto informāciju uz 22.02.2021.
Pirmsskolas izglītības programmas joprojām tiek īstenotas klātienē, savukārt 1.-12. klasēs mācības notiek attālināti.
Attālinātais mācību process tiek nodrošināts 14 grupās 8 pirmsskolas izglītības iestādēs, kurām SPKC izglītojamos bija noteicis par kontaktpersonām. Savukārt individuāli karantīnā pirmsskolā atrodas 62 bērni, bet skolās – 64 skolēni, kurus SPKC ir noteicis par kontaktpersonām.

 

 

Salīdzinot informāciju par pēdējām četrām nedēļām (no 01.-22.02.2021.), redzams, ka pirmsskolu grupu skaits, kurās notiek attālinātais mācību process, pamazām palielinās (vēlamies piebilst, ka pirmsskolā viszemākais rādītājs bija 26.10.2020., kad karantīnā atradās 4 grupas, bet visaugstākais – 07.12.2020., kad karantīnā atradās 20 grupas). Individuāli karantīnā esošo pirmsskolnieku skaits mazliet samazinās, bet turpretī skolēnu skaits palielinās (viszemākais rādītājs pirmsskolās bija 30.11.2020., kad karantīnā atradās 56 bērni, bet skolās 01.02.2021. – atradās 28 skolēni., savukārt visaugstākais rādītājs pirmsskolā bija 28.12.2020., kad karantīnā atradās 189 bērni, bet skolās 23.11.2020. – karantīnā atradās 212 skolēni).

Šobrīd pavisam pirmsskolā 23 pedagogi un 15 tehniskie darbinieki, savukārt skolā – 9 pedagogi un 6 tehniskie darbinieki atrodas karantīnā, jo SPKC ir noteicis viņus par kontaktpersonām. 8 pirmsskolas pedagogi ir izvēlējušies izmantot savas tiesības paņemt darba nespējas lapu (slimības lapu). Vienojoties ar pirmsskolas un skolas vadību, no mājām attālināto mācību procesu pirmsskolā nodrošina 15 pedagogi, savukārt skolās – 769.

 

 

Aplūkojot informāciju par pēdējām četrām nedēļām, redzams, ka karantīnā esošo pedagogu skaits palielinās gan pirmsskolā, gan skolās. Runājot par tehniskajiem darbiniekiem, tad redzams, ka pirmsskolā krītas, bet skolās palielinās karantīnā esošo tehnisko darbinieku skaits (viszemākais rādītājs pirmsskolās bija 01. un 08.02.2021., kad karantīnā atradās 8 pedagogi, bet skolās 08.02.2021. – karantīnā atradās 4 pedagogi. Visaugstākais rādītājs pirmsskolā bija 07.12.2020., kad karantīnā atradās 39 pedagogi, bet skolā 26.10.2020. – karantīnā atradās 79 pedagogi. Runājot par karantīnā esošajiem tehniskajiem darbiniekim, jāmin, ka viszemākais rādītājs pirmsskolās bija 01.02.2021., kad karantīnā atradās 10 tehniskie darbinieki, bet skolās šonedēļ, 22.02.2021., – karantīnā atrodas 6 tehniskie darbinieki. Visaugstākais rādītājs pirmsskolā bija 30.11.2020., kad karantīnā atradās 49 tehniskei darbinieki, bet skolā 14.12.2020. – karantīnā atradās 15 tehniskie darbinieki).

Runājot par COVID-19 gadījumu skaitu izglītības iestādēs, jāmin, ka pirmsskolā šobrīd slimo 11 bērni, 8 skolotāji un 13 tehniskie darbinieki, bet skolās – slimo 15 skolēni, 13 pedagogi un 6 tehniskie darbinieki.

 

    

Diagrammās par pēdējām četrām nedēļām redzams, ka COVID-19 skaits pirmsskolā palielinās gan bērnu, gan tehnisko darbinieku vidū, savukārt COVID-19 skaits skolās skolēnu un tehnisko darbinieku vidū samazinās (COVID-19 viszemākais rādītājs visās izglītības iestādēs kopumā bija 01.02.2021. – pavisam 50 saslimšanas gadījumi, bet visaugstākais 07.12.2020. – 141 saslimšanas gadījums, savukārt uz 22.02.2021. – 66 saslimšanas gadījumi.).

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde