Šobrīd Daugavpilī

Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 2021. gada 10. maiju Izglītības ziņas

128
Situācija Daugavpils pilsētas izglītības iestādēs uz 2021. gada 10. maiju

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde informē par situāciju Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs, ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – pirmsskola) sniegto informāciju uz 10.05.2021
Pirmsskolas izglītības programmas joprojām tiek īstenotas klātienē, 1.-11. klasēs mācību process notiek attālināti, bet pēc vienošanās ar skolu skolēniem ir iespējamas arī klātienes konsultācijas, savukārt 12. klasēm, ievērojot epidemioloģiskās prasības, pēc skolu sastādīta grafika divas dienas nedēļā tiek nodrošinātas klātienes nodarbības centralizēto eksāmenu mācību priekšmetos.

Aplūkojot izglītības iestāžu iesniegto informāciju, redzams, ka šajā nedēļā atkal palielinājies pirmsskolā karantīnā esošo pirmsskolas grupu skaits, bet individuālo gadījumu skaits ir  samazinājies gan skolēnu, gan pirmsskolas bērnu vidū. Šonedēļ attālinātais mācību process tiek nodrošināts 12 grupās 7 pirmsskolas izglītības iestādēs (pagājušajā nedēļā 8 grupās 3 pirmsskolas izglītības iestādēs), kurām SPKC izglītojamos bija noteicis par kontaktpersonām, savukārt pedagogu trūkuma dēļ mācību procesu nav iespējams organizēt klātienē vai daļēji attālināti 1 grupā vienā pirmsskolas izglītības iestādē. Individuāli karantīnā pirmsskolā atrodas 18 bērni, bet skolās – 3 skolēni (pagājušajā nedēļā pirmsskolā šis skaits bija uz pusi mazāks: 37 bērni, bet skolās – daudzreiz lielāks – 4 skolēni), kurus SPKC ir noteicis par kontaktpersonām.

Palielinājies gan pirmsskolā, gan skolā karantīnā esošo pedagogu skaits, bet karantīnā esošo tehnisko darbinieku skaits pirmsskolā palicis nemainīgs, bet skolās – palielinājies. Šobrīd pavisam pirmsskolā 15 pedagogi un 6 tehniskie darbinieki, savukārt skolā tikai 7 pedagogi un 4 tehniskie darbinieki atrodas karantīnā (pagājušajā nedēļā karantīnā pirmsskolā atradās 6 pedagogi un 6 tehniskie darbinieki, savukārt skolā tikai 4 pedagogi), jo SPKC ir noteicis viņus par kontaktpersonām. 14 pedagogi (10 pirmsskolā un 4 skolā) ir izvēlējušies izmantot savas tiesības paņemt darba nespējas lapu (slimības lapu).

Vienojoties ar pirmsskolas un skolas vadību, no mājām attālināto mācību procesu pirmsskolā nodrošina 7 pedagogi, savukārt skolās – 790.

Runājot par COVID-19 gadījumu skaitu izglītības iestādēs, varam minēt, ka saslimstības rādītāji šajā nedēļā, salīdzinot ar pagājušo nedēļu, ir paaugstinājušies. Pirmsskolā šobrīd slimo 5 bērni, 6 skolotāji un 6 tehniskie darbinieki, savukārt skolās – 7 skolēni, 4 skolotāji un 2 tehniskais darbinieks (uz 05.05.2021. pirmsskolā slimoja 3 bērni, 4 skolotāji un 4 tehniskie darbinieki, bet skolās – 5 skolēni, 3 skolotāji un 1 tehniskais darbinieks). Pavisam pilsētas izglītības iestādēs uz 10.05.2021. fiksēti 28 saslimšanas gadījumi, kas ir par 7 vairāk nekā pagājušajā nedēļā.   

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde