Seminārs „Dabas vides estētikas iespējas pirmsskolā ” Izglītības ziņas

352
Seminārs „Dabas vides estētikas iespējas pirmsskolā ”

Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde jau vairāk nekā trīs gadus ir pievērsusies Dabas vides estētikas metodikas izzināšanai. Šajā laikā iestādē ir uzstādīta sertificēta Silto smilšu iekārta, 8 pirmsskolas izglītības skolotājas – R.Krutogolova, I.Sedlionoka, I.Jedigareva, J.Sņetkova, S.Joņina, O.Mihailova, J.Jermolajeva, S.Girča, logopēde M.Gamarnika, nakts aukle J.Grigorjeva, sociālā pedagoģe J.Kezika, vadītājas vietniece izglītības jomā I.Zīle un iestādes vadītāja A.Jukša ir apguvušas Dabas vides estētikas metodes biedrības „Dabas vides estētikas studiju apvienība” valdes priekšsēdētājas un metodikas autores Diānas Timofejevas vadībā. Aizraujošos un radošos semināros tika apgūtas „Krāsaino smilšu spēles”, „Gadalaiku cikls”, Silto smilšu iekārtas izmantošanas iespējas un būtība.

Dabas vides estētika kā palīgs pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu darbā nav izvēlēta nejauši. 26.pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē 176 bērni, no tiem 103 bērni – diennakts grupas. 41 iestādes audzēknis dzīvo sociālajā mājā, 3 bērni – Ģimenes atbalsta/Krīzes centrā, 5 bērni – bērnu namā/patversmē „Priedīte”, 11 bērniem ir noteikta aizbildnība. 15 mūsu iestādes bērni aug ģimenēs, kas atrodas augsta sociālā riska situācijā, 47 bērni aug daudzbērnu ģimenēs, 25 bērni – nepilnās ģimenēs, 69 bērnu ģimenēm ir noteikts trūcīgas ģimenes statuss. Ikdienā mēs novērojam dažādus traucējumus bērnu attīstībā – emocionālās attīstības traucējumus, sociālo prasmju trūkumu, psihiskās un fiziskās attīstības traucējumus, valodas attīstības traucējumus, dažādas fobijas, ko neapšaubāmi ietekmējusi bērna attīstība mātes grūtniecības laikā, zīdaiņa vecumā, sarežģītā sociālā situācija ģimenēs – vecāku atkarības, bezdarbs, trūcīgie sadzīves apstākļi, vecāku nevērība un vienaldzība.

Zinātniskie pētījumi apgalvo, ka daba satur lielu daudzumu negatīvi lādētu jonu, kas ir nozīmīgi visa organisma, īpaši nervu un veģetatīvo sistēmu, regulācijas procesos. Piesārņojums, pārslodze un neveselīgs dzīves veids, arī pastāvīgas sociālās problēmas, psiholoģiskā spriedze izjauc līdzsvaru cilvēka organismā, līdz ar to mazinās organisma pašregulācijas spējas. Līdzsvara atjaunošana sekmē šūnu reģenerāciju un labvēlīgi iedarbojas uz visām organisma struktūrām (nervu, asinsrites, limfas, elpošanas u.c.). Īpaši nozīmīgi tas ir bērniem, un tāpēc Dabas vides estētikas metodes ir lielisks palīgs organisma pašregulācijas procesu noregulēšanā.

Šī gada 13.februārī, noslēdzot apmācību ciklu, mūsu iestādes pedagogi saņēma apliecības par pedagogu profesionālās kvalifikācijas programmas apguvi, sertifikātu, kas apliecina tiesības izmantot Dabas vides estētikas metodes savā profesionālajā darbībā. Iestādes vadītāja A.Jukša un sociālā pedagoģe J.Kezika saņēma arī sertifikātu darbam Silto smilšu iekārtā un tiesības savas zināšanas un radošo pieredzi izmantot, apmācot citus pedagogus.

Semināra ietvaros mēs dalījāmies savā pieredzē Dabas vides estētikas metožu izmantošanā pirmsskolā, vadot atklātās nodarbības grupās – spēles ar smiltīm plaknē un uz gaismas galdiem, spēles ar akmeņiem, spēles ar sniegu un ledu, spēles ar aromātiem, spēles ar krāsām, spēles ar graudiem, spēles ar vilnu. Pieredzē darbā ar Silto smilšu iekārtu dalījās sociālā pedagoģe, bet logopēde demonstrēja, kā Dabas vides estētikas metodes var izmantot bērnu valodas attīstības traucējumu novēršanai. Nodarbības vēroja mūsu sadarbības partneri no visas Latvijas, kuri arī apgūst Dabas vides estētiku:  Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestāžu „Zīlīte” un „Saulīte” pedagogi, Jaunjelgavas pirmsskolas izglītības iestādes „Atvasīte” pedagogi, Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” pedagogi, Vecbebru Profesionālās internātvidusskolas pārstāvji, Kandavas Dabas vides estētikas studijas pārstāve un Dabas vides estētikas metodiskā centra un studijas pārstāvji no Rīgas.

            Ir noslēdzies viens darba posms, bet jau šodien domājam par šī darba turpināšanu, plānojot pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas licencēšanu, kas ļaus popularizēt Dabas vides estētikas idejas un metodes, apmācot citus pirmsskolas pedagogus mūsu pilsētā un novadā.

            Milzīgs paldies Diānai Timofejevai par pedagogu apmācībā ieguldīto darbu, milzīgo atbalstu un uzticību, kas ļauj mums meklēt un atrast idejas iestādes darba uzlabošanai, nodrošinot labvēlīgus apstākļus bērnu attīstībai un sociālajai rehabilitācijai!

            Vairāk par Silto smilšu iekārtu var uzzināt: www.warmsandbox.com/lv

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

26.pirmsskolas izglītības iestādes

vadītājas vietniece izglītības jomā

Ilze Zīle

t. 65441882

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!