Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils skolēni aicināti “pielaikot” dažādas finanšu jomas profesijas mācību stundās “Dzīvei gatavs” Izglītības ziņas

227
Daugavpils skolēni aicināti “pielaikot” dažādas finanšu jomas profesijas  mācību stundās “Dzīvei gatavs”

Daugavpils pilsētas un novada vidusskolēni aicināti pieteikties skolu programmai “Dzīvei gatavs”, lai, vēl turpat skolas solā esot, “iekāptu dažādu profesiju kurpēs”. Programma piedāvā 11. klases skolēniem iesaistīties Swedbank baņķieru vadītās matemātikas, angļu valodas, informātikas, ekonomikas stundās, kā arī klases stundā, kas visas saistošā veidā palīdz skolēniem izprast, kā skolā apgūtā teorija strādā dzīvē.  Pagājušajā mācību gadā Daugavpils pilsētā un novadā kopā novadītas 35 mācībstundas, iesaistoties Daugavpils Valsts ģimnāzijai, Daugavpils Celtnieku profesionālajai vidusskolai, Daugavpils 9. vidusskolai un Vaboles vidusskolai.

 

Programmas mācību saturs ir balstīts kompetenču attīstības pieejā, un to atzinīgi novērtējis Valsts izglītības satura centrs un simtiem skolotāju visā Latvijā. Pieteikties iespējams elektroniski https://www.dziveigatavs.lv .

 

“Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir bankas ieguldījums, lai uzlabotu izglītības kvalitāti Latvijā. Lai skolēni būtu konkurētspējīgāki nākotnes darba tirgū, "Dzīvei gatavs" mazina plaisu starp skolu un reālo, profesionālo dzīvi, uz ko kā problēmu norāda gan nozares eksperti, gan paši skolēni un viņu vecāki. Programma gan atbild uz jauniešu jautājumu “Kāpēc man to vajag mācīties?”, dodot motivāciju mācībām, gan arī sniedz priekšstatu par profesijām, kurās skolā iegūtās zināšanas tiek izmantotas dzīvē, kā arī palīdz apgūt jaunas reālajā dzīvē un nākotnes karjerā noderīgas iemaņas – 21. gadsimta prasmes,” stāsta Swedbank Finanšu centra “Daugavpils” vadītājs Edmunds Užens.

 

“Dzīvei gatavs” piedāvā papildināt esošo 11. klases mācību saturu piecos mācību priekšmetos ar reālajā dzīvē un nākotnes karjerā noderīgām iemaņām – 21. gadsimta prasmēm, tādām kā kritiskā domāšana, radošums, komunikācija, sadarbība un citām prasmēm. Piemēram, matemātikā par statistikas elementiem skolēni mācās, iejūtoties vērtspapīru brokera lomā. Klases stundā, lai apspriestu mērķtiecību un cēloņsakarību apzināšanos, Swedbank lektori piedāvā runāt par sava budžeta plānošanu, uzsākot patstāvīgu dzīvi. Uzdevumos ekonomikā ir iespējams izmēģināt kredītkomitejas locekļu lomas. Savukārt informātikas stundu saturs  tiek iedzīvināts, runājot par e-drošības izaicinājumiem, bet angļu valodā jaunieši iejūtas karjeras konsultanta lomā.

 

Programma “Dzīvei gatavs” tika radīta, sadarbojoties baņķieriem un programmas “Iespējamā misija” skolotājiem, un savas pirmās stundas Latvijas skolās aizvadīja pagājušajā mācību gadā. Kopā 2016./2017. mācību gadā Swedbank lektori novadījuši 1022 mācību stundas, aptverot 270 izglītības iestādes visā Latvijā. Populārākās “Dzīvei gatavs” stundas bijušas ekonomika, klases stunda un matemātika, savukārt visaktīvāk  tajās piedalījušies skolēni no Rīgas, Liepājas, Jelgavas, Daugavpils, Talsiem un Jūrmalas. Programma apceļojusi visu Latviju un viesojusies gan mazākās reģionu skolās, gan lielajās pilsētu ģimnāzijās un profesionālajās izglītības iestādēs. Skolotāji atzinīgi novērtējuši gan mācību stundu pievienoto vērtību mācību vielas apguvē, gan lektoru prasmi iesaistīt un iedvesmot skolēnus, parādot, kā teorija noderēs uzsākot karjeru un patstāvīgo dzīvi.

 

Programmu savā skolā integrēt iespējams ikvienai Latvijas skolai. Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes aicinātas pieteikties gan visām piecām programmas “Dzīvei gatavs”  mācību stundām, gan konkrētām stundām atsevišķi. Skolas pieteikumus dalībai programmā var iesniegt, aizpildot pieteikuma anketu https://www.dziveigatavs.lv .

 

 

Papildu informācija medijiem:

Kristīne Jakubovska

Swedbank mediju attiecību vadītāja

Tālr.: 67444560, 29128208    

E-pasts: kristine.jakubovska@swedbank.lv

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!