Šobrīd Daugavpilī

X Starptautiskie Humānās pedagoģijas lasījumi Maskavā Izglītības ziņas

94
X Starptautiskie Humānās pedagoģijas lasījumi Maskavā

13.janvārī Daugavpils pilsētas skolu 23 pedagogi atgriezās no X Starptautiskajiem Humānās pedagoģijas lasījumiem „Kā mīlēt bērnu?"  Lasījumi notika trīs dienas. Pirmajā dienā - 9.janvārī - notika  svinīga lasījumu atklāšana. Pedagogiem bija iespēja piedalīties septiņās darba  laboratorijās, kurās tika risinātas dažādas problēmas, izteikti ierosinājumi darba uzlabošanai skolās. Tematika bija ļoti dažāda - darbs ar vecākiem, kultūra, audzināšana un mācību procesa īstenošana sākumskolā utt.  Otrajā dienā tika sniegtas  astoņas meistarklases par dažādām tēmām, kurās pedagogi dalījās savā labākajā  darba pieredzē. Trešajā dienā notika paveiktā darba apkopojums, apbalvošana un nākamo lasījumu tēmas apspriešana. No Latvijas delegācijas Humānās Pedagoģijas  Bruņinieka nosaukums tika piešķirts  Daugavpils BJC „Jaunība" direktores vietniecei A. Klaužai. Viņa tika apbalvota arī ar zelta nozīmīti „Sirds un gulbis". 12. janvārī tika apmeklēts seminārs Maskavas 200. skolā, kura jau 14 gadus strādā, vadoties pēc humānās pedagoģijas idejām. Skolas pedagogi dalījās savā darba pieredzē. Tika rādītas atklātās stundas gan sākumskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas klasēs.

11. lasījumu tēma būs „Pedagogu radošo spēju attīstība" .

 

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

sabiedrisko attiecību speciāliste

Anita Pleša

t. 65421623