Šobrīd Daugavpilī

CEDEFOP studiju vizīte “Izglītības kvalitātes veicināšana” Izglītības ziņas

35
CEDEFOP studiju vizīte  “Izglītības kvalitātes veicināšana”

24.-28. oktobrī 8 Eiropas Savienības valstu izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, IP vadītāji, inspektori, izglītības politikas veidotāji uzturas Daugavpilī. 24. oktobrī viesus no Eiropas Savienības valstīm uzņēma Daugavpils Domē priekšsēdētājas vietniece Līvija Jankovska.

Izglītības darbinieki vizītes laikā iepazīst Latvijas izglītības sistēmu, apmeklējot dažādas izglītības iestādes –  lauku pamatskolu, mazākumtautību skolu, ģimnāziju, profesionālās izglītības iestādi, augstskolu, pilsētas domi. Saturiskais mērķis – izglītības kvalitātes veicināšana ilgtspējīgai attīstībai. Viesi tiksies ar IZM pārstāvjiem un iepazīsies ar oficiālo informāciju par Latvijas izglītības sistēmu.

Koordinē projektu Daugavpilī Valsts ģimnāzija. Tikšanās laikā Daugavpils Domē viesiem tika piedāvāta prezentācija par Daugavpili, tika stāstīts arī par pašvaldības darbu un projektiem, ES finansējuma piesaistīšanu. Domes priekšsēdētājas vietniece Līvija Jankovska izteica prieku par to, ka Daugavpils izglītības sistēmu iepazīs tik daudzu valstu pārstāvji. Viņa izteica cerību, ka viesiem Daugavpilī iepatiksies un viņi gūs daudz vērtīgas informācijas.

Daugavpils Izglītības pārvaldes vadītāja Olga Dukšinska iepazīstināja ar pilsētas izglītības sistēmu.

No ciemiņu puses bija arī daudz jautājumu. Viņi interesējās par jauniešu aizbraukšanas problēmu, par unikālo, kas ir Daugavpilī. Līvija Jankovska atbildēja, ka tā noteikti ir daudzvalodība un pedagogu radošā pieeja darbam. Viesi interesējās, kā tiek komplektēti pedagogu kolektīvi, kā skolas piesaista speciālistus. Uz visiem jautājumiem tika sniegtas izsmeļošas atbildes.

 

Informāciju sagatavoja Domes preses sekretāre Līga Korsaka.

Kontaktpersona:

Daugavpils Valsts ģimnāzijas d.v.met.un projektu darbā Renāte Malnace (25904722)