Šobrīd Daugavpilī

Comenius partnerības projekta „EURO NEWS” dalībnieku tikšanās Daugavpils 9.vidusskolā Izglītības ziņas

36

2010. gada 1. augustā startēja jaunais starptautiskais projekts „EURONEWS”, kurā piedalās Daugavpils 9.vidusskola. Tā ir ES Mūžizglītības programmas apakšprogrammas Comenius aktivitāte „Skolu daudzpusējā partnerība”, kurā piedalās 8 skolas no 7 valstīm. Projekta koordinatore ir Spānija, dalībvalstis - Vācija, Itālija, Norvēģija, Latvija, Lielbritānija un Rumānija. Projekts tiks pabeigts 2012. gada 31.jūlijā.

Projekta mērķis: padziļināt izglītojamo zināšanas un prasmes lingvistikā un digitālajās zinātnēs, attīstot lasīšanas, runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas iemaņas valsts, dzimtās valodas un svešvalodu apguves procesā.

Viena no projekta aktivitātēm ir skolotāju pieredzes apmaiņas braucieni uz partneru skolām. Ceturtā partneru tikšanās notiks no 18. līdz 21. oktobrim Daugavpilī. Tikšanās laikā tiks apspriesti kopdarba plānošanas jautājumi projekta „EURONEWS” ietvaros šim mācību gadam. Vizītes laiks ieplānots Daugavpils 9.vidusskolas 60 gadu jubilejas gadā.

Vizītes ietvaros skolā notiks diskusija „Latvijas un Eiropas izglītības sistēmas: tradīcijas un inovācijas” un radošā darbnīca „Efektīvas skolēnu spēju attīstības metodes”. Skolēni iepazīstinās viesus ar skolu un Baznīcu kalnu, sniegs koncertu, savukārt viesi skolēnus ar prezentāciju palīdzību iepazīstinās ar savu skolu, pilsētu un valsti.

Viesi tiksies ar Daugavpils pilsētas Domes pārstāvjiem un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadību, lai nostiprinātu sadarbību starp valstīm un izglītības iestādēm. Projekta ietvaros tiks apmeklēts  Krievu nams un Daugavpils 1. vecticībnieku draudze Jaunbūves rajonā, kultūras izziņas veicināšanai tiks organizēts brauciens uz  Aglonas Baziliku.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Projekta koordinatores
Natālija Dzjumane,

t. 26 56 39 88;

Jeļena Podmišaņina

t. 29 61 51 34.