Šobrīd Daugavpilī

Starptautiskais seminārs Zarasos Izglītības ziņas

38
Starptautiskais seminārs Zarasos

7. oktobrī Daugavpils pilsētas vēstures un sociālo zinību skolotāji viesojās Zarasos (Lietuvā), kur notika starptautiskais seminārs „Latvijas un Lietuvas vēstures mācīšanas problēmas”.

Semināra laikā viesojāmies Zarasu izglītības centrā un Zarasu Ožuļa ģimnāzijā, kur Lietuvas kolēģi stāstīja par nacionālās un pasaules vēstures mācīšanas problēmām un sasniegumiem, radošās domāšanas attīstīšanu, centralizētajiem eksāmeniem un darbu ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Aizraujošs bija N. Oginskienes stāsts par vēsturi dzejā, ko inscenē dažāda vecumu un spēju skolēni.

            Daugavpils 12. vidusskolas skolotāji stāstīja par darbu ar informācijas tehnoloģijām, pētniecisko un radošo prasmju attīstīšanu vēstures stundās. Patiesu interesi Lietuvas kolēģos izraisīja Daugavpils Izglītības pārvaldes metodiskā centra pieredze integrētu pasākumu organizēšanā (radošo darbu konkurss  pamatskolā, konkurss „Erudīts”).

Zarasu rajona vēstures skolotāju MA vadītāja un daudzu mācību grāmatu autore Rimute Morozoviene piedāvāja arī  īsu ekskursiju pa Zarasu pilsētu un Novadpētniecības muzeju. Apmeklējām Stēlmuižas tūkstošgadīgo ozolu un Iļga ezera svētvietu. Visa pasākuma laikā runājām par mūsu senču savstarpējo mijiedarbību, kultūras un vēstures sakariem, par līdzīgām un atšķirīgām pieejām vēstures mācīšanā. Tikšanās  noslēgumā vienojāmies mūsu pieredzes apmaiņas seminārus padarīt par ikgadējiem un paplašināt iesaistīto skolotāju loku no abām valstīm.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas IP

vēstures un sociālo zinību metodiķe Signita Gabrāne,

t.65407438